Union to Union söker en ekonomiadministratör

Union to Union söker en ekonomiadministratör på deltid (75 %) till vårt kansli i Stockholm. I rollen som ekonomiadministratör är du en viktig person i det dagliga arbetet på administrationsenheten. Ekonomiavdelningen består av ekonomichef, två controllers och den vakanta ekonomi-administratörstjänsten.

Ledig tjänst: policyhandläggare med visst programansvar

Vill du arbeta för att utveckla det internationella fackliga samarbetet kopplat till Agenda 2030 och Global Deal? Just nu söker Union to Union en handläggare för fackligt utvecklingssamarbete med ansvar att utveckla ett policyarbete kring just detta. Du kommer även att handlägga ett antal utvecklingsprojekt.