Solidaritet viktigare än någonsin!

"Ojämlikheten och exkluderingen är uppenbar. Solidaritet är viktigare än någonsin. Rikedomen är i några få människors händer", säger Kwasi Adu-Amankwah, generalsekreterare för värlsfacket ITUC Afrika vid öppnandet av det fackliga utvecklingsnätverket TUDCN:s årsmöte som pågår i Lome, Togo. "Dessa utmaningar har inte bara hänt, de är aktiva handlingar och resultat av politiken."

Charlotte Petri Gornitzka, om facket och Agenda 2030

-Mervärdet av att samarbeta mer med facket är genomförandet av Agenda 2030, särskilt mål 8. Charlotte Petri Gornitzka, ordförande för OECD:s biståndskommitée DAC intervjuas av Union to Unions chef Kristina Henschen under det tredje fackliga forumet för OECD DAC i Paris.

Facken och FIFA inrättar etiskt råd

I förberedelserna inför fotbolls-VM i Qatar 2022 kränks migrantarbetares rättigheter systematiskt. Tusentals byggarbetare har redan omkommit och varje vecka dör tolv personer under bygget av fotbollsarenorna. Internationella fackliga påtryckningar har lyckats få fotbollsorganisationen Fifa att stegvis ta ett större ansvar för arbetstagarnas villkor. I mitten av mars inrättades ett etiskt råd med uppgift att granska hur Fifa ska säkerställa mänskliga rättigheter.