Slut upp för en konvention mot könsrelaterat våld i arbetslivet

Könsrelaterat våld i arbetslivet är ett globalt problem. Trots det finns det fortfarande inget rättsligt instrument på internationell nivå som kan utgöra en utgångspunkt för åtgärder. Situationen i världen visar tydligt vikten av att fler parter nu behöver sluta upp bakom kravet på en ILO-konvention och rekommendation mot könsrelaterat våld i arbetslivet.

Kampanjsida: Stötta en ILO-konvention mot genusrelaterat våld i arbetslivet

Genusrelaterat våld och sexuella trakasserier på arbetsplatser är ett globalt problem. Globala problem behöver globala lösningar. Därför behövs en ILO-konvention och rekommendation mot genusrelaterat våld i arbetslivet. Denna sida riktar sig till dig som vill engagera dig för att det ska bli verklighet.

"Vi behöver en konvention mot sexuella trakasserier"

#Metoo öppnade en damm av vittnesmål om sexuella trakasserier och genusbaserat våld. Trakasserier är globalt problem, som facket med olika verktyg måste arbeta för att motverka, menar världsfacket ITUC:s generalsekreterare Sharan Burrow. Ett av dem är en ILO-konvention.
– Vi måste gå samman för att den ska bli verklighet.