Stort bakslag för textilindustrin i Bangladesh

Tusentals textilarbetare i Bangladesh har sparkats och fackligt aktiva har åtalats eller fängslats. Poliser i Bangladesh har även inlett ett massgripande av fackliga ledare de senaste två veckorna och har hittills gripit 11 stycken i huvudstaden Dhaka.

”Mänskliga rättigheter gäller oss alla!”

Många migrantarbetare söker sig till Brasilien för att jobba. Allt som oftast under svåra och farliga förhållanden och med låg lön. Men byggfacket STICC har gjort migranternas sak till sin och har lyckats få till flera förändringar.

Tillsammans mot piratkopiering!

Piratkopiering och informella arbeten är de två största utmaningarna för musikindustrin i Zimbabwe. Det framkom när Zimbabwes musikfack TUMAI tidigare i höst arrangerade en workshop för kapacitetsutveckling i Zimbabwes huvudstad, Harare. Emre Sorkun från svenska Musikerförbundet fanns på plats.