Världsfacket tio år – framgångar och motgångar

Världsfacket ITUC har firat tioårsjubileum. Ceremonin ägde rum i Wien i tisdags – alltså i samma stad som det nya världsfacket bildades i november 2006 genom en sammanslagning av två tidigare federationer.

”Mänskliga rättigheter måste vara ett krav”

Migranter arbetar under slavliknande förhållanden i thailändska kycklingfabriker. På kaffeplantager i Brasilien förekommer barnarbete. Exemplen på brott mot mänskliga rättigheter är många och därför måste det, trots finansutskottets invändningar, bli obligatoriskt att ställa krav på ILO:s kärnkonventioner i upphandlingar där det finns risker.

Arbetstagares situation förvärras i Iran

Efter att sanktionerna mot Iran lyftes tidigare i år har arbetstagares situation försämrats. Utomrättsliga rättegångar och fängslanden av fackliga aktivister har ökat och en ny arbetslagstiftning möter hård kritik. 24-25 nov hölls en tvärfacklig konferens om hur fackföreningar kan stötta arbetskollegor i Iran.