Vägen till ett bättre arbetsliv – ny film tittar bakåt för att se framåt

Union to Union lanserar ytterligare en film, om poängen med fackligt utvecklingssamarbete. Filmen väver samman Sveriges fackliga historia med dagens arbetsvillkor, i länder med utbredd fattigdom. Budskapet i vår nya informationsfilm är tydligt: ”Tillsammans med fackförbund för demokrati, en rättvis fördelning av makt och resurser och hållbar utveckling”.

I år gör Union to Union två korta filmer, som är gratis att dela och perfekt att använda i fackliga sammanhang, som i utbildningar och på seminarier. Filmerna ska fungera som verktyg för att lättare informera om internationella frågor och handlar om vägen till ett bättre arbetsliv.

Lansering av utbildningsfilm om fackets historia

I höstens nya film berättar Union to Union om att svenska fackförbund arbetar sedan länge tillsammans med andra fackförbund i en global rörelse till försvar för att fackliga rättigheter är mänskliga rättigheter. Vi visar Sveriges väg från svåra förhållanden och hur vi med hjälp av facklig organisering nått långt mot målet med goda arbetsvillkor och en rättvisfördelning av makt och resurser.

Union to Union presenterar hur svenska fackförbund är en del av världens största demokratiprojekt: ingen annan rörelse har lika många medlemmar som fackföreningsrörelsen. Totalt är vi 181 miljoner människor som är med i den demokratiska fackliga rörelsen.

Tillgänglighetsanpassad skrift släpps samtidigt

Den nya filmen utgår från fackets historia i Sverige och jämför dåtidens fattigdom och svåra arbetsförhållanden med situationen runtom i världen idag. Poängen är att visa resultaten av fackligt arbete och hur viktigt fackens internationella arbete är i dag. Filmen baseras på vårt tryckta material Vägen till ett bättre arbetsliv, som samtidigt släpps i en tillgänglighetsanpassad variant. Det innebär att PDF:en kan bli uppläst på skärmläsare och punktskrift. På så sätt kan personer med olika funktionsnedsättningar även ta del av materialet. Även vårt material Mänskliga rättigheter i arbetslivet finns nu tillgänglighetsanpassat.

Den första utbildningsfilmen

I den första utbildningsfilmen vi lanserade tidigare i år "Facket: världens största demokratiprojekt" beskrivs det globala fackliga samarbetet.

Som fackföreningsmedlem är du en del av en global rörelse som jobbar tillsammans med andra fackförbund i hela världen för goda arbetsvillkor, demokrati, en rättvis fördelning av makt och resurser och en hållbar utveckling. Se snabbkursen på mindre än fyra minuter om hur det globala fackliga samarbetet fungerar! Filmen baseras på vårt tryckta material Mänskliga rättigheter i arbetslivet. och Den globala fackföreningsrörelsen.

 

 

Utbildningspaket

Union to Unions filmer ingår i utbildningspaket, med bland annat tryckt material och lärarhandledningar. Syftet med filmerna är att de ska kunna användas i utbildning för fackliga medlemmar och studenter. Filmerna kan kompletteras med material, handledningar och utarbetade powerpoints och allt finns att hitta i högerspalten eller på vår materialsida.