Argentina

Fakta

Statsskick
Republik
Yta
2 780 000 km2
Huvudstad
Buenos Aires
Religion
Katolicism
Invånare
44,7 miljoner
BNP/Invånare
12 440 US dollar (2016)
Språk
Spanska
UNDP/HDI
45 (2016) HDI index: 0.827
Ratificerade kärnkonventioner:
29 - 87 - 98 - 100 - 105 - 111 - 138 - 182

Den fackliga situationen: 

Den fackliga strukturen, traditionellt mycket enhetlig, har sina rötter i Juan Perons korporativistiska politik. I utbyte mot politisk lojalitet fick fackföreningsrörelsen vissa privilegier och en relativt stark ställning på arbetsmarknaden.

Alla löntagare (utom militär personal) har rätt att fritt bilda och gå med i fackföreningar. Kollektiva förhandlingar är tillåtna på regional, provins- och företagsnivå. För att ett kollektivavtal ska vara bindande måste det godkännas av Arbetsmarknadsministeriet.

Strejkrätten är lagligt erkänd. Fackföreningar kan dock tvingas till 15 dagars medlingsförsök innan de har rätt att inleda en strejk. Båda parter i en konflikt har rätt att begära förhandling.

Historiskt har endast en fackförening per industrisektor och geografisk region haft rätt att förhandla om kollektivavtal, samla in avgifter och utlysa strejk, något som kritiserats av ILO.

Fackliga organisationer: 

Den största centralorganisationen, peronistiska Confederación General del Trabajo (CGT) bildades 1930 och representerar majoriteten av landets fackförbund. Den andra stora fackliga centralorganisationen, Central de los Trabajadores Argentinos (CTA), skapades 1991 av förbund som lämnade CGT 1991 då de ansåg att CGT var för regeringstroget.
Både CGT och CTA är anslutna till världsfacket ITUC.

Historia: 

Juan Peróns protektionistiskt exportinriktade politik på 1940- och 1950-talen skapade år av god tillväxt och Argentina tillhörde världens tio rikaste länder. Militärdiktaturen åren 1976-1983 skapade djupa sår som Argentina fortfarande brottas med. Uppemot 30 000 människor beräknas ha mördats samtidigt som ekonomin kollapsade.
Efter ett misslyckat försök att erövra Falklandsöarna från Storbritannien föll juntan och demokratin återetablerades via fria val 1983. 

Statsskick och politik: 

Argentina är en förbundsrepublik bestående av 22 delstater (provincias), ett federalt distrikt och det nationella territoriet Eldslandet.
Presidentvalet i oktober 2015 vanns av Mauricio Macri från en koalition av center-höger partier som bröt Peronistpartiets och familjen Kirchners 14-åriga maktinnehav. Macri inledde en liberalisering av ekonomin och avskaffade exportskatten på flera jordbruksprodukter samt valutakontrollen vilket fick den argentinska peson att falla i värde. Macri sänkte också subventionerna till gas, el, transporter och avskedade 10 000 statsanställda. Macri slöt också ett avtal med de amerikanska hegdefonder som krävt full återbetalning av Argentinas skuld. Avtalet gjorde det möjligt för landet att åter kunna bli en del av det internationella finansiella systemet. Under 2017 drev Macri igenom en omfattande reform av pensionssystemet vilket ledde till stora demonstartioner ledda av fackföreningsrörelsen.   

Ekonomi: 

Efter juntatiden genomfördes flera försök att reformera ekonomin men kring millennieskiftet kollapsade ekonomin igen. Från 2003 inleddes en återhämtning av ekonomin tack vare en devalvering av valutan samt höga världsmarknadspriser på jordbruksprodukter och låga internationella räntor. Men de ekonomiska problemen fortsatte och 2014 tvingades Argentina återigen ställa in betalningar på sina internationella lån.
President Mauricio Macris politik att öppna ekonomin ledde inledningsvis till ökad inflation och arbetslöshet, men reformerna är enligt Macri nödvändiga för att skapa en långsiktig starkare ekonomi.

Senast uppdaterad: 

Uppdaterad februari 2018
Johan Schmidt

För mer information, kontakta regionansvarig:
info@uniontounion.org

Världsfackets rättighetsindex
1
2
3
4
5
5+
4 - Trade rights index 4 short
Läs mer
4 - Världsfacket ITUC:s Global Rights Index rankar världens sämsta länder att arbeta i. Indexet omfattar 142 länder som rankas på en skala mellan 1 och 5. Betyg 1 är bäst och 5 är sämst. Rankingen baseras på graden av respekt för de mänskliga rättigheterna i arbetslivet. 4 betyder att det sker systematiska kränkningar.