2017-10-18

Att organisera i hemindustrin

Miljontals kvinnor i hemindustrin utsätts för övergrepp och saknar möjlighet att påverka sin arbetssituation. På lunchmötet ”När industrin ligger i vardagsrummet – Att organisera kvinnor i den informella ekonomin” diskuterades fackets möjligheter att stärka arbetstagare i hemindustrin.

– Kvinnor som arbetar i hemmet har historiskt sett inte blivit behandlade som arbetstagare utan snarare som egen-anställda, säger Sigrid Bergfeldt, programchef på Union to Union. Det har gjort att facken inte haft samma möjligheter att lägga tid och kraft för denna arbetsgrupp. Det har i sin tur hämmat möjligheterna för yrkesgruppen att organisera sig och utkräva sina rättigheter i arbetslivet.

Lunchseminariet om hemindustriarbetare i den informella ekonomin arrangerades tillsammans med LO, Unionen, ABF Stockholm och Arbetarrörelsens arkiv. Med i panelen på seminariet var några av världens ledande forskare och aktivister på området, från Sydafrika, Indien och Sverige. Bland andra Indrani Mazumdar, forskare på Center for Women’s Development Studies i Delhi och en av Indiens experter för frågor om kvinnors informella arbete. Jane Barret, en av programdirektörerna i det globala nätverket WIEGO, talade om arbetet för kunskapsproduktion, organisering och information om arbetstagare, framförallt kvinnor, i informella sektorer. Malin Nilsson, forskare i ekonomisk historia på Göteborgs universitet, gav perspektiv på hur hemindustriarbete och organisering av dessa historiskt sett ut i Sverige. Magnus Kjellsson, chef för internationella frågor på Unionen, berättade om Unionens engagemang för att stötta organisering av den informella sektorn i Indien.

Ett stort och viktigt steg i rätt riktning för hemindustriarbetarnas rättigheter är att ratificera ILO:s konvention 189, om rättigheter för alla som arbetar i någons hem.
– Genom det globala facket IUL driver vi på att stater ska ratificera konventionen, säger Sigrid Bergfeldt.