Belize

Den tidigare brittiska kolonin Belize domineras av sockerproduktion och turism. Befolkningen på cirka 300 000 invånare skiljer sig politiskt, kulturellt och etniskt från de övriga länderna i Centralamerika. Engelskspråkiga Belize har mer gemensamt med Västindien än med sina grannländer. Inom de ekonomiskt viktiga sektorerna som bananplantager och frizonerna används regelbundet antifackliga metoder. Arbetsgivarna bestämmer löner och arbetsvillkor helt på egen hand.

Historia

Ända sedan sin egen självständighet 1821 har Guatemala gjort anspråk på den lilla engelsktalande kolonin Brittiska Honduras och sedermera den självständiga staten Belize. Kraven har lett till många konflikter och först 1981 erhöll Belize fullständig självständighet men förblev medlem i det brittiska samväldet.

Statsskick och politik

Belize är en parlamentarisk demokrati med den brittiska monarken som statschef. Parlamentet består av senaten och representanthuset. Senatens tolv ledamöter utses av generalguvernören, varav sex på förslag av premiärministern, tre på förslag av oppositionsledaren och tre på rekommendation från olika civilsamhälleliga organisationer. Representanthuset består av 31 ledamöter som väljs för en period på fem år.

Ekonomi

Ekonomin domineras av turismen och jordbruket där socker, bananer och citrusfrukter står för en femtedel av BNP. Belize har också satsat på att locka till sig internationella företag, bland annat banker och finansinstitut. Drygt
16 000 internationella bolag är idag verksamma i landet på mycket fördelaktiga villkor.

Den fackliga situationen

Lagen garanterar kollektiva förhandlingar men för att en fackförening ska ha rätt att förhandla måste de ha stöd av 51 procent av de anställda. Problem med de anställdas lagliga rätt att bilda fackföreningar finns framför allt på bananplantagerna och i sammansättningsfabrikerna i de ekonomiska frizonerna där arbetsgivarna bestämmer löner och arbetsvillkor helt på egen hand.

Fackliga organisationer

Fackföreningsrörelsen legaliserades 1941, men bara cirka tio procent av arbetskraften är fackligt organiserad. De viktigaste fackliga organisationerna är National Trade Union Congress of Belize och Christian Workers' Union.

Uppdaterad september 2014
Johan Schmidt

För mer information, skriv till info@lotcobistand.org