Botswana

Botswana som ligger i södra Afrika saknar kust och var hemvist för de första människorna. Landet blev självständigt från Storbritannien1966. Levnadsstandarden är den högsta i Afrika söder om Sahara. Ekonomin baseras framför allt på diamanter. Den fackliga organisationsgraden är ganska låg och facket har inte så stor betydelse.

Fakta

Statsskick
Republik
Yta
587 730km²
Huvudstad
Gaborone, 247 000 (2007) invånare
Religion
Majoriteten inhemska religioner, 30 procent olika kristna kyrkor, 2 procent muslimer
Invånare
2,2 miljoner
BNP/Invånare
16 300 US$
Språk
Engelska är officiellt språk. Setsvana modersmål för ca 75 procent
UNDP/HDI
Rangordning: 109 (2014) Värde: 0,698
Ratificerade kärnkonventioner:
29, 87, 98, 100, 105, 111, 138, 182 (samtliga)

Bakgrund

Historia

Sanfolket i Södra är det är ett av de folkslag som har rikast arvsmassa i världen och då sannolikt lever kvar närmast den plats som människan ursprungligen kommer från. 1885 blev Bechuanaland en brittisk koloni. När landet blev självständigt 1966 togs namnet Botswana. Botswana stödde aktivt frihetskampen i Sydafrika, Zimbabwe och Namibia under 70-, 80- och 90-talet.    

I hela landet har det skett en omfattande utbyggnad av och sjukvård och UNDP:s Human Development Index är det högsta i Afrika söder om Sahara. Alla människor i större samhällen har tillgång till vatten vid kommunala tappställen. Målet - att ingen ska behöva gå mer än 400 meter efter vatten - är så gott som uppnått. Mellan de större orterna löper numera också asfalterade vägar.

Statsskick och politik

Botswana har ett flerpartisystem som domineras helt av det liberalkonservativa Botswana Democratic Party. Partiet har vunnit alla val, senast i oktober 2014 då man vann 37 av 57 mandat. Presidentutses av parlamentet och Ian Khama, son till landets förste president har varit president sedan april 2008.

2006 löstes en långvarig inrikespolitisk strid då en domstol förklarade att regeringens tvångsförflyttning av San-folket från deras traditionella boplatser i ett viltreservat var olaglig och de fick rätt att flytta tillbaka. Problemen har dock fortsatt och internationella gruvbolag köper upp mark för att sedan fördriva människorna från deras urgamla bostadsplatser.

Flyktingar från Zimbabwe har kommit till Botswana i stor omfattning.

Ekonomi

Botswanas ekonomi är stabil men ensidig och helt dominerad av diamantindustrin. 70 % av exportintäkterna kommer från diamanter. Antalet anställda har minskat med 1/3 de senaste åren.  Behovet att differentiera näringslivet är stort. Boskapsskötsel är den andra viktiga näringen i landet och Botswana är köttexportör. Botswana bedöms som det minst korrumperade landet i Afrika.

Det allt överskuggande problemet i Botswana är hiv/aids. 2010 beräknas ekonomin ha förlorat ca 30 % av förväntad tillväxt p.g.a. hiv/aids. Regeringen har satsat på fria bromsmediciner för alla drabbade och situationen har förbättrats något 2014-2015.

Den fackliga situationen

Fackliga organisationer har funnits i Botswana sedan slutet av 40-talet. Lagstiftningen är förhållandevis liberal, men i praktiken förekommer kränkningar avde fackliga rättigheterna. Strejker förekommer, bl.a. strejkade statstjänstemän och anställda inom transportsektorn 2015.

Fackliga organisationer

Botswana Federation of Trade Unions (BFTU) är anslutet till Internationella Fackliga Samorganisationen, IFS och Organization of African Trade Union Unity, OATUU och har ca 56 000 medlemmar, varav ca 1/3 kvinnor. Organisationsgraden är ca 20 %. Starkast är Gruvarbetareförbundet som dock har förlorat många medlemmar p.g.a. nedskärningar och Bankmannaförbundet. Många fackliga ledare inom BFTU är engagerade i politiska partier, de flesta i oppositionspartier. I flera frågor råder skarpa motsättningar mellan den fackliga rörelsen och den politiska makten.

Under senare år har BFTU arbetat med alfabetiseringskampanjer tillsammans med andra folkrörelser. Det har stärkt BFTU:s organisation på landsbygden. BFTU har dock begränsade resurser och har spelar en relativt liten roll i Botswanas samhällsliv. Fackets roll har dock stärkts något de senaste åren.

Manual Worker´s Union (MWU) och Botswana Public Employees Union har brutit sig ur BFTU och bildat en egen centralorganisation, Botswana Federation of Public Service Unions (BOFEPUSU). 2010 lämnade också några förbund för offentliganställda BFTU för att bilda en egen centralorganisation. BFTU och BOFEPUSO samarbetar nu i många frågor.

Uppdaterad december 2015
Kjell Kampe

För mer information, kontakta:
info@lotcobistand.org

Världsfackets rättighetsindex
1
2
3
4
5
5+
4 - Trade rights index 4 short
Läs mer
4 - Världsfacket ITUC:s Global Rights Index rankar världens sämsta länder att arbeta i. Indexet omfattar 142 länder som rankas på en skala mellan 1 och 5. Betyg 1 är bäst och 5 är sämst. Rankingen baseras på graden av respekt för de mänskliga rättigheterna i arbetslivet. 4 betyder att det sker systematiska kränkningar.