Chile

Fakta

Statsskick
Republik
Yta
757 000 kvm
Huvudstad
Santiago
Religion
Katolicism
Invånare
18,2 miljoner
BNP/Invånare
13 793 US dollar (2016)
Språk
Spanska
UNDP/HDI
HDI: 38 (2016) HDI index: 0.847
Ratificerade kärnkonventioner:
29, 87, 98, 100, 105, 111, 138, 182

Den fackliga situationen: 

Den nya arbetsmarknadslagstiftningen från 2001 har tagit bort de begränsningar som infördes under diktaturen. Löntagarna har rätt att bilda fackföreningar och rätt till kollektiva förhandlingar.
Kollektiva förhandlingar garanteras enbart på företagsnivå och endast ”frivilliga” förhandlingar tillåts, vilket betyder att fackliga organisationer bara kan förhandla om nationella avtal om arbetsgivaren går med på det.
Strejkrätten gäller bara för privat sektor. I cirka 30 ”samhällsviktiga” företag är konflikter föremål för obligatorisk skiljedom. Lantarbetare är förbjudna att strejka under skördetid.

Fackliga organisationer: 

Chiles fackföreningsrörelse drabbades hårt av Pinochets diktatur. Den stora landsorganisationen CUT (Central Unica de Trabajadores) och ytterligare sju fackliga federationer förbjöds efter kuppen.

Först 1988 återupplivades CUT och det finns i dag ett 50-tal fackförbund, men bara cirka en tiondel av den yrkesverksamma befolkningen är organiserad.

Den största centralorganisationerna Central Unica de Trabajadores (CUT) är med i världsfacket ITUC. 

Historia: 

Chile håller på att ta sig ur skuggan av militärkuppen den elfte september 1973 då den folkvalde socialisten Salvador Allende störtades. På kuppen följde 16 år av järnhård diktatur under ledning av Augosto Pinochet där tusentals människor mördades och hundratusentals tvingades fly. Efter demokratins återkomst 1989 skedde en försiktig politisk reformering. Först hösten 2004 ändrades den författning Pinochet infört 1981. Samma år erkände landets armé att institutionen varit skyldig till brott mot mänskliga rättigehter under diktaturen. Sedan dess har flera militärer dömts för brott under diktaturen.  

Statsskick och politik: 

Presidenten är både stats- och regeringschef och parlamentet består av senaten med 50 platser och deputeradekammare med 155. Under en övergångsperiod fram till 2029 måste samtliga partiers listor på kandidater innehålla minst 40 och max 60 procent kvinnor. 
I december 2017 valdes högerkandidaten Sebastián Piñera till president.

Ekonomi: 

Chile är det ekonomiskt mest framgångsrika landet i Latinamerika och har regionens högsta BNP/capita. Tillväxten är stadig, exporten och investeringarna är höga, inflationen är under kontroll och utlandsskuldens andel av statens kostnader minskar. Efter militärdiktaturens fall har fattigdomen minskat med 50 procent men inkomstskillnaderna är fortfarande mycket stora och landets beroende av koppar har inte minskat.

Senast uppdaterad: 

Uppdaterad februari 2018
Johan Schmidt

För mer information, kontakta ansvarig regionansvarig:
info@uniontounion.org

Världsfackets rättighetsindex
1
2
3
4
5
5+
3 - Trade rights index 3 short
Läs mer
3 - Världsfacket ITUC:s Global Rights Index rankar världens sämsta länder att arbeta i. Indexet omfattar 142 länder som rankas på en skala mellan 1 och 5. Betyg 1 är bäst och 5 är sämst. Rankingen baseras på graden av respekt för de mänskliga rättigheterna i arbetslivet. 3 betyder att det sker regelbundna kränkningar.