Colombia

Fakta

Statsskick
Republik
Yta
1 141 000 kvm
Huvudstad
Bogota
Religion
Katolicism
Invånare
46,7 miljoner
BNP/Invånare
7 970 US dollar (2014)
Språk
Spanska
UNDP/HDI
97 (2015) HDI index: 0.720
Ratificerade kärnkonventioner:
29, 87, 98, 100, 105, 111, 138

Bakgrund

Historia

Politiska motsättningar mellan två dominerande partier och sociala klyftor ledde till en våldsam urladdning som varade i tio år mellan 1948-58 då hundratusentals människor dödades. Efter denna period infördes en begränsad demokrati men våldet fortsatte och under 1960-talet bildades en rad olika gerillagrupper. Kriget mellan dessa och staten samt terrorn från narkotikakarteller har präglat landets moderna historia. Våldet har dock minskat dramatiskt i landet de senaste åren och 2016 slöts ett fredsavtal med den äldsta och största gerillagruppen Farc som banar väg för ett slut på landets väpnade konflikt.

Statsskick och politik

Colombia är en republik styrd av en president som är både stats- och regeringschef. Parlamentet består av senaten med 102 ledamöter och deputeradekammaren med 166.
I juni 2014 omvaldes den sittande presidenten Juan Manuel Santos på löftet att sluta ett fredsavtal med vänstergerillan Farc. Efter många års förhandlingar skrevs ett avtal under i september 2016 men det röstades ned av en knapp majoritet i en folkomröstning. Efter några mindre justeringar skrevs ett nytt avtal under och gerillan påbörjade 2017 en process att lägga ned sina vapen och ombildas till ett politiskt parti.

Ekonomi

Colombia är Latinamerikas fjärde största ekonomi och haft en god tillväxt de senaste åren tack vare höga priser på olja, kol och andra råvaror. Fattigdomen har minskat men de sociala klyftorna är fortfarande djupa. Fallande råvarupriser de senaste åren har lett till lägre tillväxt vilket krävt ökande stimulanser från statens sida. Förhoppningarna är stora att fredsavtalet ska bana väg för fler utländska investerare och en stabilare ekonomi.

Den fackliga situationen

Våldet mot facket har minskat de senaste åren men Colombia är fortsatt ett av de farligaste länderna i världen för fackföreningsaktiva. Våldet, den anti-fackliga lagstiftningen och reformer av arbetsrätts-lagstiftningen har lett till en försvagning av de fackliga organisationerna som idag bara har en samlad organisationsgrad på knappt 4 procent. De senaste årens förändringar av arbetslagstiftningen har inneburit längre arbetsdagar samtidigt som anställningsskyddet försvagats och formerna för tillfälliga anställningar och korttidskontrakt utökats.

Fackliga organisationer

För att bilda fackförening krävs minst 25 personer med fast anställning. Det är endast företagsfack som har rätt att förhandla, sluta kollektivavtal och utlysa strejker. Vid en konfliktsituation måste två tredjedelar av majoritetsfackets medlemmar eller majoriteten av de anställda rösta för strejk.

Arbetsmarknadsministeriet kan gå in och beordra omröstningar på arbetsgivarens begäran och tvinga parterna till obligatorisk skiljedom i en konflikt om strejk pågått mer än 60 dagar.

De tre centralorganisationerna Central Unitaria de Trabajadores de Colombia (CUT), Confederación de Trabajadores de Colombia (CTC) och Confederación General de Trabajo (CGT) är alla medlemmar i IFS.