Ecuador

Fakta

Statsskick
Republik
Yta
258 000 kvm
Huvudstad
Quito
Religion
Katolicism
Invånare
16,8 miljoner
BNP/Invånare
6 199 US dollar (2017)
Språk
Spanska, kichwa
UNDP/HDI
86 (2017) HDI index: 0.752
Ratificerade kärnkonventioner:
29, 87, 98, 100, 105, 111, 138, 182

Arbetsmarknad: 

Traditionellt levde Ecuador till stor del på export av jordbruksprodukter som bananer, räkor och kaffe. Upptäckten av stora oljefyndigheter på 1960-talet förändrade landet från jordbruksnation till Sydamerikas femte största oljeproducent och idag står oljeexporten för en fjärdedel av BNP.
Oljeprisets fall de senaste åren har vänt den expansiva trenden och tillväxten har mattats av. I slutet av 2016 ingick Ecuador ett frihandelsavtal med EU som regeringen hoppas kunna ge ny fart åt ekonomin.

Den fackliga situationen: 

Lagstiftningen ger de flesta anställda rätt att bilda fackföreningar, undantagna är polisen och anställda i offentlig verksamhet som inte är vinstdrivande. För att bilda en fackförening krävs minst 30 anställda.

Innan en strejk kan påbörjas krävs en tiodagars avkylningsperiod och i vissa fall – som för lantarbetarna – 20 karensdagar. Under den tiden måste arbetsgivare och anställda komma överens om hur många som ska förbli i tjänst för att garantera ett minimum av service. För att en strejk skall kunna utlysas måste 50 procent av de anställda på företaget, inklusive de oorganiserade, rösta för den.

Statsanställda har i realiteten ingen strejkrätt. Enligt författningen är det förbjudet att stoppa verksamhet inom den offentliga sektorn och särskilt inom hälsovård, utbildning, rättssystemet, socialförsäkringssystemet, vatten- och elförsörjning samt bränsledistribution.

Fackliga organisationer: 

Ecuadors fackföreningsrörelse är splittrad i fyra centralorganisationer, som dock samverkar inom ramen för Frente Unitario de Trabajadores (FUT) med målsättningen att ena de fackliga organisationerna.
Centralorganisationerna Confederación Sindical de Trabajadoras y Trabajadores del Ecuador (CSE) och Central Ecuatoriana de Organizaciones Clasistas Unitarias de Trabajadores (CEDOC) är medlemmar i ITUC.

Senast uppdaterad: 

Uppdaterad januari 2018 av Johan Schmidt

För mer information, kontakta regionansvarig:
info@uniontounion.org

Världsfackets rättighetsindex
1
2
3
4
5
5+
5 - Obefintlig garanti för fackliga rättigheter
Läs mer
5 - Världsfacket ITUC:s Global Rights Index rankar världens sämsta länder att arbeta i. Indexet omfattar 142 länder som rankas på en skala mellan 1 och 5. Betyg 1 är bäst och 5 är sämst. Rankingen baseras på graden av respekt för de mänskliga rättigheterna i arbetslivet. 5 betyder ingen garanti för rättigheter.