El Salvador

Historia

Spänningar på landsbygden och kraven på demokratiska reformer ledde till en revolt 1932 anförd av kommunistpartiets grundare, Farabundo Martí. Upproret slogs brutalt ned och upp till 30 000 personer dödades av armén.
Händelsen ledde till skapandet av en stark centralstyrd statsapparat med stort militärt inflytande. Upproret gav också inspiration och namn till den allians av gerillagrupper – Fronten Farabundo Martí för Nationell Befrielse (FMLN) – som under 1980-talet förde ett krig mot staten. 1992 slöts ett fredsavtal mellan FMLN och regeringen.

Statsskick och politik

El Salvador är en republik, styrd av en president som är både stats- och regeringschef och som väljs för en mandatperiod på fem år utan möjlighet till omval. Parlamentet har 84 ledamöter som väljs för en period på tre år.
2009 vann den före detta gerillarörelsen FMLN presidentposten för första gången och 2014 vann FMLN återigen med kandidaten Salvador Sánchez Ceren.

Ekonomi

Ekonomin har traditionellt byggt på kaffeexport men på senare år har sammansättnings-fabrikerna, så kallade maquilas, blivit allt viktigare. Ekonomin är av tradition nära knuten till USA. 2001 avskaffades landets inhemska valuta till förmån för dollarn och sedan 2006 finns ett frihandelsavtal med USA.

Den fackliga situationen

Föreningsfrihet råder för anställda inom privat sektor och i självständiga statliga myndigheter. Alla offentliganställda i självständiga organ som exempelvis allmänna sjukhus, saknar dock rätt att bilda eller gå med i fackföreningar och får inte förhandla kollektivt.

För att bilda en fackförening krävs minst 35 medlemmar på arbetsplatsen. För att utlysa strejk måste 51 procent av alla anställda, organiserade och oorganiserade, stödja strejken. Strejk får bara tillgripas om tvisten gäller förändring eller förnyelse av ett kollektivavtal eller skydd för de anställdas yrkesintressen.

Fackliga organisationer

De svåraste förhållandena för arbetare och fackligt aktiva råder inom exportzonerna. I de så kallade maquilas-fabrikerna råder ofta usla förhållanden med låga löner, långa arbetsdagar, dålig arbetsmiljö och liten anställningstrygghet. 85 procent av arbetskraften är kvinnor.
De tre centralorganisationerna Confederación Sindical Trabajadores y Trabajadoras de El Salvador (CSTS), Central Autónoma de Trabajadores Salvadoreñas (CATS) och Central de Trabajadores Democráticos de El Salvador (CTD) är alla medlemmar i IFS.