Eritrea

Efter ett 30-årigt befrielsekrig mot Etiopien vann Eritrea sin suveränitet 1993. Därpå följde några år med positiv utveckling men ett nytt krig med Etiopien 1998 - 2000 blev förödande för ekonomin och demokratiutvecklingen har avstannat. Den auktoritära regimen begår ständigt brott mot de fackliga fri- och rättigheterna.

Bakgrund

Historia

Eritrea blev 1890 en italiensk koloni. I samband med andra världskriget blev Eritrea ett brittiskt protektorat som 1952 tvingades in i en federation med Etiopien. 1962 införlivades Eritrea helt med Etiopien vilket ledde till ett 30-årigt gerillakrig. 1993 deklarerades självständighet. Förhållandet till Etiopien är spänt och resulterade i krig 1997-2000.

Statsskick och politik

President Isaias Afewerki fungerar också som ledare för regeringen. Regimen har blivit alltmer auktoritär och alla planerade val har inställts och oppositionella förföljs. 2009 anklagas regimen för att ha försett al-Shabab i Somalia med vapen. Samma år beslöt FN:s Säkerhetsråd om vapenembargo mot Eritrea. Sanktionerna skärptes 2012.

Ekonomi

Efter några hoppfulla år medförde kriget mot Etiopien att de ekonomiska framsteg som gjorts omintetgjordes. Eritreas infrastruktur är söndertrasad och ekonomin körd i botten. Politiken är inriktad på att utveckla jordbruket för att därigenom slippa beroendet av livsmedelshjälp. I uppbyggnadsarbetet av terrassodlingar och vägar deltar soldater. Eritrea har flera år drabbats av svår torka. Försörjningsläget 2011 blev mycket kritiskt.

Landet har rika mineraltillgångar och flera utländska gruvbolag har börjat prospektera för brytning av guld, koppar och zink.

Den fackliga situationen

Fackliga fri- och rättigheter respekteras inte. 2001 arresterade tio journalister som intervjuat personer som anklagats för att vilja störta presidenten. Journalisterna, bl.a. en svensk medborgare, Dawit Isaac, hålls fortfarande fängslade utan rättegång. Alla försök att få till stånd en frigivning - bl.a. från Internationella Journalistfederationen, IFJ och Internationella Fackliga Samorganisationen, IFS har hittills negligerats. Ett kanadensiskt gruvbolag Nevsun anklagades 2015 i en FN-rapport för att utnyttja slavarbete och Eritrea för brott mot mänskligheten. Flyktingströmmen från Eritrea har ökat markant de senaste åren.

Fackliga organisationer

Den första fackföreningsrörelsen i Eritrea bildades 1952 men p.g.a. den etiopiska regimens våld och förföljelse sökte sig de fackligt aktiva till befrielserörelsen Eritrean People’s Liberation Front (EPLF). 1979 bildades National Confederation of Eritrean Workers (NCEW) ursprungligen som en "massorganisation" för EPLF. Inledningsvis organiserade NCEW eritreanska arbetare i områden som kontrollerades av EPLF och eritreanska arbetare som arbetade utomlands. NCEW tilläts på den tiden att organisera eritreanska arbetare i Sudan.

Hösten 1994 kunde NCEW anordna sin första kongress i Eritrea. NCEW har 26 000 medlemmar och är anslutet IFS och till Organization of African Trade Union Unity, OATUU.

Världsfackets rättighetsindex
1
2
3
4
5
5+
5+ - Trade rights index 5+ short
Läs mer
5+ - Världsfacket ITUC:s Global Rights Index rankar världens sämsta länder att arbeta i. Indexet omfattar 142 länder som rankas på en skala mellan 1 och 5. Betyg 1 är bäst och 5 är sämst. Rankingen baseras på graden av respekt för de mänskliga rättigheterna i arbetslivet. 5+ betyder kollapsad rättsstat. Ingen garanti för rättigheter.