Eritrea

Efter ett 30-årigt befrielsekrig mot Etiopien vann Eritrea sin suveränitet 1993. Därpå följde några år med positiv utveckling men ett nytt krig med Etiopien 1998 - 2000 blev förödande för ekonomin och demokratiutvecklingen har avstannat. Den auktoritära regimen begår ständigt brott mot de fackliga fri- och rättigheterna.

Historia

Eritrea var tidigare en italiensk koloni. I samband med andra världskriget blev Eritrea ett brittiskt protektorat som 1952 tvingades in i en federation med Etiopien. 1962 införlivades Eritrea helt med Etiopien vilket ledde till ett 30-årigt gerillakrig. 1993 deklarerades självständighet. Förhållandet till Etiopien är spänt och militära sammandrabbningar och gränstvister har blossat upp vid flera tillfällen, senast 2016. Gränsen till Djibouti har också lett till stridigheter. Afrikanska unionen har med stöd av FNs säkerhetsråd erbjudit sig att medla.

Statsskick och politik

President Isaias Afewerki fungerar också som ledare för regeringen. Regimen har blivit alltmer auktoritär och alla planerade val har inställts och oppositionella förföljs. FN anklagade i juni 2016 Eritrea för brott mot de mänskliga rättigheterna.

Ekonomi

Efter några hoppfulla år medförde kriget mot Etiopien att de ekonomiska framsteg som gjorts omintetgjordes. Eritreas infrastruktur är söndertrasad och ekonomin körd i botten. Politiken är inriktad på att utveckla jordbruket för att därigenom slippa beroendet av livsmedelshjälp. I uppbyggnadsarbetet av terrassodlingar och vägar deltar soldater. Eritrea har flera år drabbats av svår torka. Landet har rika mineraltillgångar och flera utländska gruvbolag har börjat prospektera för brytning av guld, koppar och zink.

Den fackliga situationen

Fackliga fri- och rättigheter respekteras inte. Den svenske journalisten Dawit Isaac, hålls fägnslad utan rättegång sedan 2001. Alla försök att få till stånd en frigivning - bl.a. från Internationella Journalistfederationen, IFJ och Världsfacket, ITUC har hittills negligerats. Flyktingströmmen från Eritrea har ökat markant de senaste åren.senaste åren. 

Fackliga organisationer

Den första fackföreningsrörelsen i Eritrea bildades 1952 men p.g.a. den etiopiska regimens våld och förföljelse sökte sig de fackligt aktiva till befrielserörelsen Eritrean People’s Liberation Front (EPLF). 1979 bildades National Confederation of Eritrean Workers (NCEW) ursprungligen som en "massorganisation" för befrielserörelsen EPLF.

I mars 2017 höll NCEW in sjunde kongress i Eritrea. NCEW har 26 000 medlemmar och är anslutet till  ITUCoch Organization of African Trade Union Unity, OATUU. NCEW är helt beroende av bistånd utifrån för sin verksamhet. NCEW har ett nära samarbete med den italienska fackföreningsrörelsen men också bilateralt samarbete med Danmark, Libyen och Egypten.

Uppdaterad januari 2018: 

Kjell Kampe              

För mer information, kontakta:  

Union to Union