Filippinerna

Filippinerna har inte genomgått samma ekonomiska uppsving som andra länder i Sydostasien. Det finns heller ännu inga tecken på att fåtalsväldet, både inom ekonomin och politiken håller på att brytas trots att diktaturen avskaffades efter Marcos. Den fackliga arenan präglas av stor splittring med politiska, personliga och historiska orsaker. Nya initiativ har emellertid tagits för att ena fackföreningsrörelsen. 

Fakta

Statsskick
republik
Yta
300 000 kvadratkilometer
Huvudstad
Manila
Religion
83 procent av befolkningen är katoliker, 9 procent protestanter och 5 procent muslimer
Invånare
104 miljoner
BNP/Invånare
7 400 US-dollar
Språk
tagalog och engelska är officiella språk, därutöver talas flera minoritetsspråk
UNDP/HDI
Rangordning: 116, Index: 0,682
Ratificerade kärnkonventioner:
29, 87, 98, 100, 111, 105, 138 och 182

Den fackliga situationen: 

Den fackliga rörelsen är extremt splittrad. En förklaring är att den filippinska arbetsrätten försvårar facklig organisering. För att få rätt att förhandla måste en fackklubb ha stöd av en majoritet av de anställda på arbetsplatsen. Var femte år organiseras nya lokala fackliga val. Konkurrerande organisationer försöker övervintra på arbetsplatserna och hoppas att vinna nästa val. Ytterligare ett skäl till splittringen är att vissa av organisationerna är starkt partipolitiserade, den politiska splittringen har därför i sin tur bidragit till en facklig splittring.

I Filippinerna idag finns tio fackliga centralorganisationer, över 100 fackförbund och över 10 000 registrerade lokala fackföreningar. Den fackliga centralorganisation som uppger flest medlemmar är högerinriktade TUCP (Trade Union Congress of the Philippines). Organisationen bildades 1975 och tilläts verka fritt under Marcos-diktaturen. TUCP och den mindre centralorganisationen Federation of Free Workers (FFW) tillhör IFS (Internationella Fackliga Samorganisationen).

1980 bildades en ny facklig centralorganisation, KMU-Kilusang Mayo Uno, i protest mot att andra fackliga organisationer inte vågade ta strid mot diktatorn Marcos antifackliga lagstiftning. KMU blev den näst största centralorganisationen men den splittrades 1992. De som bröt sig ut kritiserade det starka sambandet mellan det maoistiska kommunistpartiet CCP och KMU. Ganska snart kom dock även utbrytarna att gå skilda vägar. En gruppering företräder en mer revolutionär linje, en annan gruppering står för en mer reformistisk linje. Ur utbrytargruppen ur KMU har därför två nya centralorganisationer bildats, det revolutionära NCL (National Confederation of Labor) och det reformistiska BMP.

Det har gjorts många försök att ena den splittrade fackföreningsrörelsen. Nyligen bildades den fackliga centralorganisationen Sentro. Där har flera av de progressiva fackliga organisationerna från privat, offentlig och informell sektor samlats. Grundstommen utgörs av Alliance of Progressive Labor (APL), men i Sentro ingår också många andra fackliga organisationer. Sentro skiljer sig från de flesta andra fackliga centralorganisationer genom att man strävar efter att alla anställda på en arbetsplats ska tillhöra samma fackklubb. Ett annat nytt initiativ är Nagkaisa, ett bredare fackligt nätverk. Syftet är att organisera gemensamma aktioner och demonstrationer. En huvudfråga är kampen för säkra och trygga anställningar.

Fackliga organisationer: 

Trade Union Congress of the Philippines (TUCP) som tillsammans med Federation of Free Workers (FFW) tillhör världsfacket ITUC. Därutöver finns KMU- Kilusang Mayo Uno, NCL (National Confederation of Labor), LMLC (Lakas Mangagawa Labour Center), APL (Alliance of Progressive Labor) med flera organisationer.

Fackliga hemsidor: www.tucp.org.ph, www.kilusangmayouno.org, www.apl.org.ph, www.sentro.org

Historia: 

I många länder i Sydostasien har ekonomierna drastiskt förbättrats under de senaste 25 åren. Filippinerna står vid sidan av den snabba utvecklingen och har definitivt halkar efter länder som Malaysia och Sydkorea. Många försök har gjorts att analysera orsakerna till Filippinernas ekonomiska misslyckande. Ett skäl till att utländska företag tvekar att investera i landet, trots att arbetskraften hör till den billigaste i Sydostasien, är bristen på elektricitet. Särskilt i Manilaområdet har energibristen slagit hårt mot industrin och bidragit till en kraftigt ökad arbetslöshet. En annan vanlig förklaring till problemen är den rådande sociala strukturen. Den lilla landägande eliten har överlevt såväl de spanska som de amerikanska kolonialperioderna, den japanska invasionen samt mer eller mindre auktoritära inhemska regimer sedan självständigheten. Denna överlevnadsförmåga har stoppat den politiska och ekonomiska utvecklingen. Trots införandet av allmän rösträtt och representativa organ är demokratin fortfarande begränsad.

Den filippinska överklassen fortsätter att ackumulera rikedomar genom monopol och karteller som skyddar den från konkurrens. Eller uttryckt på ett annat sätt: diktaturen på Filippinerna har visserligen försvunnit. Men det finns ännu inga tecken på att fåtalsväldet, både inom ekonomin och politiken håller på att avbrytas. De gamla maktstrukturerna lever alltjämt vidare. I landet pågår också inbördesstrider, framförallt på ön Mindanao där den muslimskt orienterade gerillan MILF kämpar för ökad självständigt.

Statsskick och politik: 

Sedan våren 2016 är den Rodrigo Duterte president. Han är ledare för det populistiska partiet PDP-Laban och har tidigare varit borgmästare i Davao City. Duterte förespråkar hårda tag mot kriminalitet och droghandel. Sedan han tillträdde som president har poliser dödat hundratals kriminella, narkomaner och droghandlare. Dutertes hårdförda metoder har kritiserats av politiker i omvärlden och av advokater i Filippinerna. Duterte är den första filippinska president som kommer från ön Mindanao. Det styrande partiet PDP-Laban har uppstått genom en sammanslagning av de tidigare Filippinska demokratiska partiet och partiet Folkets makt.

Ekonomi: 

Flera miljoner kvinnor från Filippinerna är migrantarbetare och jobbar utomlands som hembiträden eller inom sjukvården. Regeringen har till och med kallat kvinnorna ”landets viktigaste exportvara”. Även många filippinska män är migrantarbetare. En fjärdedel av alla sjömän i världen kommer från Filippinerna. Migrationen inneburit en åderlåtning på viktig kunskap. 85 procent av Filippinernas utexaminerade sjuksköterskor arbetar utomlands. Stora mottagarländer av migrantarbetare från Filippinerna är bland annat Saudiarabien och USA.

Den filippinska arbetskraften består av omkring 45 miljoner personer. Av dessa är mellan 30 och 40 procent sysselsatta i jordbruket. De fackliga organisationerna har sin bas bland personer med anställningar inom industrin och servicenäringarna. Totalt är organisationsgraden omkring fem procent. Antalet kvinnliga anställda har ökat successivt. Många kvinnor har fått arbete inom textilindustrin, inom den elektroniska industrin och i de ekonomiska frizonerna.

Filippinerna exporterar elektronik, kläder, koppar och jordbruksvaror framför allt till Japan, USA och Kina. Viktiga importvaror är avancerad teknologi och mineraler.

Senast uppdaterad: 

2017 av Mats Wingborg
För mer info kontakta info@uniontounion.org

Världsfackets rättighetsindex
1
2
3
4
5
5+
5 - Obefintlig garanti för fackliga rättigheter
Läs mer
5 - Världsfacket ITUC:s Global Rights Index rankar världens sämsta länder att arbeta i. Indexet omfattar 142 länder som rankas på en skala mellan 1 och 5. Betyg 1 är bäst och 5 är sämst. Rankingen baseras på graden av respekt för de mänskliga rättigheterna i arbetslivet. 5 betyder ingen garanti för rättigheter.