Honduras

Historia

Honduras stod som modell när den nedsättande termen bananrepublik myntades vid 1900-talets början: ett land styrt av en liten elit, politiskt godtycke inom rättsskipningen, utbredd korruption och ett totalt beroende av enstaka exportprodukter. 2006 valdes godsägaren Manuel Zelaya från det Liberala partiet till president och han försökte införa sociala reformer. Landets traditionella elit avsatte dock honom i en statskupp i juni 2009.

Statsskick och politik

Honduras styrs av en president som väljs för en period på fyra år och av nationalförsamlingen som består av 128 ledamöter. I november 2013 vann Nationella Partiets kandidat Juan Orlando Hernández presidentvalet.
Kriminaliteten har växt explosionsartat det senaste decenniet och Honduras räknas som världens mest våldsamma land räknat per mord per invånare.

Ekonomi

Honduras är ett av de fattigaste och mest skuldsatta länderna på kontinenten. Ekonomin bygger på fruktexport och textilproduktion i skattefria zoner. De pengar som honduraner som arbetar i USA skickar hem till sina familjer har mer än fördubblats de senaste åren och motsvarar nu en femtedel av landets BNP.

Den fackliga situationen

För att bilda en fackförening krävs minst 30 personer och det får bara finnas en organisation per företag eller institution. Offentliganställda får bilda fackföreningar men statstjänstemän får inte förhandla om kollektivavtal.
Anställda i statliga företag måste varsla sex månader i förväg och få regeringens godkännande innan de kan strejka. Statstjänstemän får inte strejka. Det eskalerande våldet drabbar även fackföreningsfolk och ledare för lantarbetare och den fackliga organiseringen motarbetas systematiskt.

Fackliga organisationer

När fackföreningsrörelsen växte i styrka på 50-talet skapade regeringen en rad parallella fackförbund, ”köpte” flera av de nationella ledarna och lyckades splittra rörelsen. De fackliga organisationerna är fortfarande svaga och splittrade. Drygt sju procent av arbetstagarna är organiserade, lärarfacket och vårdförbundet är de starkaste fackliga organisationerna.

Tre centralorganisationer är anslutna till IFS: Confederación Unitaria de Trabajadores de Honduras (CUTH), Confederación de Trabajadores de Honduras (CTH) och Central General de Trabajadores (CGT).