RAPPORT INFORMATIONSANSLAG

Redovisningen ska vara Union to Union tillhanda senast den 28 februari. 

Beviljat anslag redovisas årsvis, även om det är ett flerårigt projekt, på nedanstående blanketter;

En fullständig projektredovisning ska innehålla fem delar:
1. Narrativ rapport
2. Ekonomisk rapport
3. Revisionsrapport
4. Management letter
5. Management respons

Fackpress som inte har tillgång till förtroendevald revisor kan ha möjlighet till en förenklad ekonomisk redovisning. Särskilt mall finns för detta som ersätter revisionsrapport, Management letter och Management respons. Kontakta ansvarig handläggare om behov finns.

Ett signerat och inscannat exemplar av den narrativa och ekonomiska rapporten skickas till beatrice.jansson@uniontounion.org

Narrativ rapport
Mall rapport, informationsprojekt
Mall rapport, informationsprogram
Mall rapport, resereportage

Ekonomisk rapport
Ekonomisk redovisning informationsprojekt, resereportage
Instruktion för ekonomisk redovisning
Instruktion för revision

Utvärdering av informationsprojekt
Att utvärdera ett projekt kan vara enkelt och kan ske av den egna projektgruppen, av en person från annan organisation eller en konsult. Viktigast är att veta vad ni vill ha svar på. En utvärdering ger inte bara svar på om ni gjorde rätt och lyckades komma lite närmare de övergripande informationsmålet och effekterna. Det blir också lättare att planera nästa projekt om det finns en utvärdering att dra lärdomar från.

För Union to Union är det viktigt att kunna se helheten i de projekt man stödjer och att den totala effekten av informationsinsatserna ska bli maximal. Därför är utvärderingar och redovisningar ett viktigt underlag i vår bedömning. Det gäller också att tydliggöra effekterna i form av exempel.

 Läs mer i vår handbok för utvärdering av informationsprojekt.Handbok i utvärdering av informationsprojekt (pdf)
Beställ tryckt version

Upp