Ansökan informationsprojekt 2017, 2018-2022

Svenska förbund och fackförbundspress inom LO, TCO och Saco kan söka medel för informationsprojekt eller resereportage hos oss. En komplett ansökan består av en narrativ ansökan och en budget.

Ansökningsperioden för nästa period (2018-2022), med start 2018, är avslutad. Vi tar nu emot ansökningar för 2018 och 2019 löpande och hanterar dem i mån av budgetutrymme. Kontakta gärna beatrice.jansson@uniontounion.org om du är intresserad.

Riktlinjer och blanketter för ansökan

Riktlinjer för ansökan Informationsanslag 2018
Budget informationsprojekt, resereportage
Ansökan informationsprogram 2018-2022
Ansökan informationsprojekt 2018-2022

Fackförbundspress kan söka bidrag för resereportage om max 55 000 SEK. Det är tidningen som ansöker och beviljas bidraget samt tecknar avtalet med Union to Union. Redaktionen avgör vem som reser.
Ansökan resereportage 2018-2022

Planera och genomföra informationsprojekt

Det kan vara klurigt att komma igång med sin ansökan och lätt att glömma bort vissa detaljer. Nedan hittar du ett antal kortfattade dokument för projektplanering och genomförande och tips på aktiviteter. För att underlätta planering, redovisning och uppföljning rekommenderar vi att dokumentera verksamheten noga både skriftligt och ekonomiskt.

Att planera och genomföra informationsprojekt
Checklista för planering av informationsaktivitet
Tips på informationsaktiviteter

Blanketter för ansökan om administrationsbidrag

En ansökan skickas tillsammans med projektansökningarna till handläggaren senast 15 augusti 2017.

Ansökan Administrationsbidrag 2018
Instruktion för ansökan om Administrationsbidrag 2018

Policydokument för samarbetsorganisationer

Uppförandekod
Jämställdhetspolicy
Anti-korruptionspolicy

Upp