Irak

Historia

Delar av det nuvarande Irak kallades för Mesopotamien under antiken, en av de första civilisationerna. Namnet Irak betyder ordagrant ”två ådror”, vilket syftar på floderna Eufrat och Tigris.

Från 1979 till 2003 var Saddam Hussein Iraks president och diktator. Denna period präglades av diktatur och oförsonligt förtryck av politisk opposition. Därtill förföljdes landets minoritetsgrupper, däribland kurderna i de norra delarna av landet som attackerades med kemiska vapen.

År 2003 angreps Irak av amerikanska och brittiska styrkor, men utan mandat från FN. De formella motiven var att Irak skulle ha tillgång till massförstörelsevapen och stödja al-Qaida, men inget av dessa anklagelser har kunnat bekräftas. Iraks diktator Saddam Hussein greps 2003 och avrättades 2006.

Statsskick och politik

Under den första perioden efter 2003 styrdes Irak av olika interimsregeringar. Den första permanenta regeringen bildades 2006 efter parlamentsval året dessförinnan. Det andra parlamentsvalet hålls i mars 2010 och det tredje i april 2014. De två största partigruppering är ”Iraks nationella rörelse” och ”State of Law Coalition”. Sedan 2005 är Jalal Talabani landets president.

Den politiska organiseringen styrs i hög grad av religiös tillhörighet. De flesta irakier är shiitiska muslimer, men det finns också stora grupper sunnimuslimer.

Politiken i Irak präglas också av våldet. USA och Storbritanniens ockupation är över, men de väpnade striderna inom landet har åter flammat upp. Under våren 2014 intogs flera städer – som Mosul, Baiji och Tikrit – av ISIS (Islamiska staten i Irak och Syrien). ISIS vill utropa ett islamiskt kalifat i de regioner i Irak där sunniterna är i majoritet. ISIS började strida i Syrien 2013, men har därefter förflyttat sin tyngdpunkt till Irak. Striderna har drivit en halv miljon människor på flykt.

Ekonomi

Irak är ett traditionellt jordbruksland men som kraftigt kunnat öka sin intäkter genom att exploatera oljetillgångarna. Ekonomin har emellertid kraftigt skadats av krig och inbördeskrig.

Fackliga organisationer

Kriget mot Irak slog inte bara sönder det tidigare styrande Baathpartiet utan även den allierade fackföreningsrörelsen General Federation of Trade Unions (GFTU). GFTU  hade till uttalad uppgift att stävja all politisk opposition.

I maj 2003 bildades en ny facklig rörelse Iraqi Federation of Trade Unions (IFTU). IFTU är i dag den största fackliga organisationen i landet och den enda som blivit officiellt erkänd. Vid sidan av ICFU finns det mer vänsterorienterade Federation of Workers Councils and Unions in Iraq samt det oberoende fackförbundet Federation of Oil Unions in Iraq.

Det finns för närvarande ingen facklig organisation i Irak som tillhör Internationella fackliga samorganisationen (IFS).

Mats Wingborg, uppdaterat 2015

upp