Jamaica

Historia

Arawakindianerna som bodde på dagens Jamaica utrotades av spanjorerna genom en kombination av slavarbete och sjukdomar. För att få arbetskraft till sina plantager fraktades slavar över från Västafrika. Under mitten av 1600-talet körde engelsmännen ut spanjorerna och Jamaica förblev sedan brittiskt fram till självständigheten 1962.

Statsskick och politik

Jamaica är en parlamentarisk demokrati inom det Brittiska samväldet med den brittiska monarken som statsöverhuvud. Regeringen har den verkställande makten och väljs för en period på fem år. Parlamentet har två kamrar, senaten med 21 ledamöter och representanthuset med 60.
Sedan 2016 styrs landet av det konservativa Jamaicas arbetarparti med Andrew Holness som premiärminister. Regeringens program syftar till att få fart på ekonomin genom sänkta skatter och satsningar på näringslivet.

Ekonomi

Jamaicas ekonomi bygger i princip på fyra näringar – gruvindustri, turism, tillverkningsindustri och jordbruk. Exporten domineras av gruvindustrin där bauxit och aluminium står för runt 60 procent av värdet. Turismen sysselsätter cirka en fjärdedel av alla sysselsatta och den nuvarande regeringen har utlovat nya investeringar i turistindustrin och förbättrad infrastruktur.

Den fackliga situationen

Arbetsmarknadslagarna föreskriver föreningsfrihet och rätt till kollektiva förhandlingar. För kollektiva förhandlingar krävs att fackföreningen företräder minst 40 procent av de anställda eller får minst 50 procent av rösterna från samtliga anställda. Det är vanligt att företagen i frizonerna hotar anställda och skapar egna ”löntagarråd” som inte får ägna sig åt kollektiva förhandlingar. Följden är att det ännu inte finns en enda fackförening i någon frizon.

Fackliga organisationer

Jamaicansk politik domineras sedan 1940-talet av två stora partier: Jamaicas arbetarparti (Jamaica Labour Party, JLP), som trots sitt namn är ett högerparti, och socialdemokratiska Folkets nationella parti (People’s National Party, PNP). JLP bildades som en politisk gren av fackföreningsrörelsen Bustamante Industrial Trade Union (BITU) och banden mellan de båda är fortfarande starka. PNP har ett nära samarbete med fackföreningsrörelsen National Workers’ Union (NWU).

Cirka 20 procent av löntagarna är organiserade och tillsammans ingår de två största förbunden BITU och NWU i centralorganisationen Jamaica Confederation of Trade Unions (JCTU) som är medlem i IFS.