Jordanien

Jordanien är en västorienterad monarki och en central medlem i Arabförbundet. Landet har ett parlament med två kamrar, men kungen har en långtgående makt och kan lägga in veto mot beslut (men vetot kan upphävas om båda kamrarna röster emot det med två tredjedelars majoritet). I Jordanien finns sedan länge drygt 350 000 palestinska flyktingar. Under de senaste åren har ytterligare 650 00 flyktingar kommit till landet från Syrien. 

Historia

Det dåvarande Transjordanien blev internationellt erkänt som en egen stat 1946. Efter det arabisk-israeliska kriget 1948-1949 ockuperade Transjordanien Cisjordanien (nuvarande Västbanken) på västra sidan av Jordanfloden. Som en följd av sexdagarskriget 1967 förlorade Jordanien delar av sina teooritorier, inklusive områdena väster om floden Jordan. 

Statsskick och politik

Jordanien är en konstitutionell monarki där kungen och ministerrådet har den verkställande makten. Den lagstiftande makten består av landets tvåkammarparlament. Representanterna i underhuset utses genom allmänna val. Senatens medlemmar utses av kungen, där är 15 av de 75 platserna reserverade för kvinnor.

Ekonomi

Jordaniens ekonomi hör till de minsta i Mellanöstern. Det råder brist på naturtillgångar inklusive vatten, vilket gjort Jordanien beroende av ekonomiskt stöd utifrån. Andra utmaningar är utbredd fattigdom, hög arbetslöshet och statsskuld. Kung Abdallah har gått i bräschen för en rad ekonomiska reformer, bland annat har flera statliga företag privatiserats. Jordanien är beroende av att importera energi, främst naturgas. Jordbruket är landets viktigaste näring, viktiga produkter är citrusfrukter och tomater. I landet finns också textil- och klädindustrier samt en växande turismnäring.

Fackliga organisationer

Den Generella Federationen av Jordaniens fackföreningar (GFJTU) bildades 1954 och är fortfarande landets enda fackliga rörelse. GFJTU har 200 000 enskilda medlemmar och 17 anslutna förbund. GFJTU är medlem i Internationella Fackliga Samorganisationen (IFS). 

Tillsammans med fackliga organisationer från Algerier, Bahrain, Egypten, Libyen, Mauretanien, Marocko, Oman, Palestina, Tunisien och Jemen har GFJTU bildadet ett nätverk för fackliga organisationer i arabiska länder.

Mats Wingborg, 2017