Kazakstan

Den ekonomiska krisen i Kazakstan har successivt djupnat. En orsak är att de utländska investeringarna avtagit, en annan att Kazakstan påverkas av de ekonomiska problemen i Ryssland. Inrikespolitiken präglas av landets auktoritära presidentstyre och av spänningar mellan regeringen och islamistiska fundamentalister.

Sedan självständigheten har sammansättningen av Kazakstans befolkning ändrats. Många ryssar har lämnat landet, vilket lett till att kazakerna numera utgör en majoritet. Landets yta är sex gånger så stor som Sveriges, men hyser endast 18 miljoner invånare. De väldiga vidderna utnyttjades under flera årtionden av Sovjetunionen för kärnvapentester. Den radioaktiva strålningen har skadat människor i ett stort område kring Semipalatinsk, där flera samhällen har avfolkats på grund av leukemi och missbildningar. Enligt statistiken i Kazakstan beräknas en miljon människor ha skadats av kärnvapensprängningarna.

I Kazakstan finns både en gammal fackföreningsstruktur och en ny oberoende fackföreningsrörelse. Den gamla rörelsen har inte påverkats nämnvärt av de politiska förändringarna under de senaste fem åren och fungerar i realiteten som en del av statsapparaten.

Den nya oberoende rörelsen utgörs av Independent Trade Union Centre of Kazakhstan, ITUCK, och gruvfacket Independent Mineworkers Trade Union, IMTU. ITUCK organiserar bland annat gasarbetare och anställda inom tillverkningsindustri. Ett av problemen för ITUCK har varit avsaknaden av arbetsgivarorganisationer att förhandla med. Ett stort bakslag för ITUCK var när gruvarbetarfacket IMTU lämnade centralorganisationen i protest mot bristande effektivitet. IMTU förefaller att vara den mest vitala delen av den oberoende fackföreningsrörelsen. Bland annat deltog förbundet i en omfattande strejkrörelse under mitten av 1990-talet. Medlemmarna utsattes emellertid för systematiska trakasserier från arbetsgivarna, vilket fått internationella fackföreningsrörelsen att granska förhållandena. IMTU:s bas finns bland gruvarbetare i kolgruvorna i Karaganda.

Uppdaterad februari 2014
Mats Wingborg