Kosovo

I februari 2008 förklarade styret i Kosovo sig självständigt från Serbien. Serbien erkänner dock inte staten Kosovo utan anser att området fortfarande utgörs av en autonomin provins inom Serbien. Den svenska regeringen har beslutat att erkänna Kosovo som en självständig stat.

Över 90 procent av befolkningen i Kosovo består av albaner. På albanska heter provinsen för övrigt Kosova. Under 1990-talet krävde allt fler albaner att Kosovo skulle bli självständigt eller bli en del av Albanien. Den så kallade UCK-gerillan (Kosovas befrielsearmé) inledde en väpnad kamp för självstyre genom att utföra en rad attentat mot ledande serbiska personer i provinsen. Serbien svarade med att sända militära trupper till Kosovo med uppgift att angripa UCK-gerillan. Sommaren 1998 rådde fullt krig i provinsen. Flera albanska byar attackerades och husen brändes ned. NATO krävde att de serbiska trupperna skulle dra sig tillbaka från Kosovo. När så inte skedde inledde NATO bombningar av Serbien och serbiska mål i Kosovo. De serbiska trupperna svarade med en våldsam attack mot albanska mål i Kosovo. Tiotusentals människor drevs på flykt. Efter elva veckors bombningar skrev den dåvarande jugoslaviska presidenten Milosevic på ett fredsfördrag som innebar att serbiska trupper omedelbart skulle lämna Kosovo och att provinsen skulle få ett långtgående självstyre. Därefter har FN-trupper bevakat provinsen

Fackföreningsrörelsen

Inbördeskriget i Kosovo har försvagat den fackliga verksamheten. Den tidigare gamla fackföreningsrörelsen SSSJ ingår som en del av den serbiska landsorganisationen Catus. I realiteten är dock denna rörelse marginaliserad och saknar inflytande. Något mer aktiv är den albanska fackliga centralorganisation, Bashkimi i Sindikatave te Pavarura te Kosovej (BSPK – Federationen för fackföreningar i Kosovo). BSPK blev nyligen medlem i Internationella fackliga samorganisationen (IFS) och redovisar att man har omkring 70 000 medlemmar. BSPK samverkar framför allt med andra fackliga organisationer på Balkan. Ett huvudmål är att stärka organiseringen och upprätta fler kollektivavtal.

Mats Wingborg, uppdaterat 2015