Kuwait

Den fackliga situationen

Den enda fackliga organisation som tillåts heter Kuwait Trade Union Federation (KTUF), och kontrolleras hårt av myndigheterna. I Kuwait har statliga myndigheter rätt att blanda sig i fackföreningsrörelsens inre verksamhet, staten har till och med rätt att upplösa fackliga organisationer. Strejkrätten är kraftigt inskränkt. Trots den hårda lagstiftningen existerar ändå två fackförbund som inte tillhör någon federation: Bank Workers' Union och Kuwait Airways Workers' Union. Myndigheterna har sett mellan fingrarna på dessa organisationers verksamhet.

I Kuwait finns en arbetsmarknadslagstiftning som uttryckligen diskriminerar migrantarbetare och i praktiken är det omöjligt för migrantarbetare att bli medlem i facket (för att få ansluta sig måste man ha levt i landet i minst fem år och på arbetsplatsen måste det finnas minst 15 kuwaitiska arbetare som grundar fackföreningen).