Lesotho

Den brittiska kolonin Basutoland blev det självständiga kungadömet Lesotho 1966. Lesotho som är helt omgärdat av Sydafrika är ett av världens fattigaste länder. Den fackliga rörelsen är splittrad och svag. Lesotho Labour Council, LLC är anslutet till Världsfacket, ITUC.

Historia

1884 bildades den brittiska kronkolonin Basutoland som blev det självständga kungariket Lesotho 1966. Interna partipolitiska strider och maktkamp mellan kungen och valda politiker har präglat landet.

Statsskick och politik

Författningen från 1993 stadgar att landet ska vara en demokratisk, parlamentarisk monarki. Kung Letsie III har begränsad makt. De senaste åren har landet varit i politisk kris och flera ledande personer har mördats, bl.a. arméchefen i november 2017.

Oenighet om ekonomin ledde till nyval i juni 2017 där det tidigare regeringspartiet All Basutho Convention segrade och dess ledare Tom Thabane utsågs till premiärminister.

Ekonomi

Lesothos ekonomi hänger nära ihop med Sydafrikas och ungefär 2/5 av den manliga befolkningen arbetar i de sydafrikanska gruvorna. På den lesothiska landsbygden finns det i dag fyra gånger fler kvinnor än män. Lesotho betraktas dock från 2009 inte längre som tillhörande gruppen “least developed countries".

Landet är hårt drabbat av HIV/AIDS.

Bara tio procent av landets yta är odlingsbar. Trots det sysselsätter jordbruket nästan alla som stannar i Lesotho. Lesotho drabbas ofta av torka med och brist på mat.

Textil och kläder har stått för 90 % av Lesothos export. Hot om att ett avtal med USA som gav förmånliga villkor för textilexport skulle avvecklas p.g.a. att Lesotho inte levde upptill de krav som stipulerades i avtalet ledde till omfattande demonstrationer mot regeringen 2017.

Ett jättelikt vattenprojekt som ska försörja ett stort område i Sydafrika med vatten och dessutom ge elkraft till Lesotho håller på att byggas.

Den fackliga situationen

Grova kränkningar av de fackliga rättigheterna är vanligt förekommande och fackligt aktiva trakasseras. Arbetsförhållandena i de ekonomiska frizonerna kan jämföras med slavarbete. En lag från 1996 förbjuder statsanställda att ansluta sig till fackliga organisationer. Långa och krångliga procedurer gör det näst intill omöjligt att genomföra en laglig strejk, men strejker förekommer.

Anslutningen till facket i textilindustrin har ökat de senaste åren.

Den sydafrikanska fackföreningsrörelsen spelar en stor roll för den fackliga rörelsen i Lesotho. Överlag är dock fackföreningsrörelsen i Lesotho svag och inre splittringar har ofta skapats av politiska krafter utanför fackföreningsrörelsen.

Fackliga organisationer

Det finns flera centralorganisationer: Lesotho Labour Council, LLC med 18 706 medlemmar är sedan 2014 anslutet till Världsfacket, ITUC. 

Störst är dock Lesotho Congress of Democratic Unions, LECODU. Både LECODU och LLC är anslutna till Organization of African Trade Union Unity, OATUU.

Uppdaterad januari 2018: Kjell Kampe

För mer information, kontakta: Union to Union