Lesotho

Den brittiska kolonin Basutoland blev det självständiga kungadömet Lesotho 1966. Lesotho som är helt omgärdat av Sydafrika är ett av världens fattigaste länder. Den fackliga rörelsen är splittrad och svag. Lesotho Labour Council, LLC är anslutet till Internationella Fackliga Samorganisationen, IFS.

Bakgrund

Historia

1884 bildades den brittiska kronkolonin Basutoland som blev det självständga kungariket Lesotho 1966. Interna partipolitiska strider och maktkamp mellan kungen och valda politiker har präglat landet.

Statsskick och politik

Kung Letsie III har viss makt. Sedan1993 finns flera politiska partier som deltar i allmänna val. Vid valen i febrauri 2015 bir partiet Democratic congress störst och partiledaren Pakalitha Mosisili bildar regering.

Ekonomi

Lesothos ekonomi hänger nära ihop med Sydafrikas och ungefär 2/5 av den manliga befolkningen arbetar i de sydafrikanska gruvorna. På den lesothiska landsbygden finns det i dag fyra gånger fler kvinnor än män. Lesotho betraktas dock från 2009 inte längre som tillhörande gruppen “least developed countries".

Landet är hårt drabbat av HIV/AIDS.

Bara tio procent av landets yta är odlingsbar. Trots det sysselsätter jordbruket nästan alla som stannar i Lesotho. Lesotho drabbas ofta av torka med och brist på mat. 2012 var skörden 30% av det normala p.g.a. uteblivna regn.

Textil och kläder har stått för 90 % av Lesothos export När det s.k. Multifiberavtalet (Multi-Fibre Arrangement) som reglerade exportkvoter upphörde att gälla 2005 drabbades Lesotho hårt. Sex kinesiskägda textilfabriker lades ner direkt och minst 13 000 textilarbetare (av totalt 54 000i branschen) förlorade jobbet. Några av de textilfabriker som överlevt har utvecklats positivt och har kollektivavtal.

Ett jättelikt vattenprojekt som ska försörja ett stort område i Sydafrika med vatten och dessutom ge elkraft till Lesotho håller på att byggas.

Den fackliga situationen

Grova kränkningar av de fackliga rättigheterna är vanligt förekommande och fackligt aktiva trakasseras. Arbetsförhållandena i de ekonomiska frizonerna kan jämföras med slavarbete. En lag från 1996 förbjuder statsanställda att ansluta sig till fackliga organisationer. Långa och krångliga procedurer gör det näst intill omöjligt att genomföra en laglig strejk.

Better Work, en organisation som stöds av ILO och samarbetar med facken som organiserar textilarbetare hoppas kunna göra Lesotho till ett etiskt alternativ till de asiatiska 'slavfabrikerna' när konsumenterna i väst börjat ställa etiska krav på tillverkningen. Anslutningen till facket i textilindustrin har  ökat de senaste åren. 

Den sydafrikanska fackföreningsrörelsen spelar en stor roll för den fackliga rörelsen i Lesotho. Överlag är dock fackföreningsrörelsen i Lesotho svag och inre splittringar har ofta skapats av politiska krafter utanför fackföreningsrörelsen.

Fackliga organisationer

Det finns flera centralorganisationer: Lesotho Labour Council, LLC med 18 706 medlemmar är sedan 2014 anslutet till Internationella Fackliga Samorganisationen, IFS

Störst är dock Lesotho Congress of Democratic Unions, LECODU Både LECODU och LLC är anslutna till Organization of African Trade Union Unity, OATUU.

Världsfackets rättighetsindex
1
2
3
4
5
5+
4 - Trade rights index 4 short
Läs mer
4 - Världsfacket ITUC:s Global Rights Index rankar världens sämsta länder att arbeta i. Indexet omfattar 142 länder som rankas på en skala mellan 1 och 5. Betyg 1 är bäst och 5 är sämst. Rankingen baseras på graden av respekt för de mänskliga rättigheterna i arbetslivet. 4 betyder att det sker systematiska kränkningar.