Libanon

Det råder fred i Libanon, vilket borde skapa framtidstro och gynna ekonomisk tillväxt. Samtidigt finns en hög arbetslöshet och stora flyktingläger, inte minst har många flytt från Syrien. Den fackliga rörelsen är splittrad och religiöst uppdelad.

Historia

Libanons kristna dominerade landets politiska scen efter självständigheten från Frankrike 1943. Efter fredsavtalet, slutet i Saudiarabien 1989, tvingades de kristna att dela makten med landets muslimska majoritet. Fram till dess hade nära 100 000 människor dödats i det blodiga inbördeskriget.

Statsskick och politik

Libanon har ett parlamentariskt system, men enligt konstitutionen ska landets alla folkgrupper beredas plats i styret.

De politiska rörelserna i Libanon grundar sig mer på religion och klantänkande än på idéer om samhället. Maroniterna, den största kristna gruppen i landet, de muslimska druserna, sunniterna och shiiterna har alla sina egna rörelser, partier och miliser. En annan stor grupp i Libanon är de 100 000-tals palestinska flyktingarna. Under senare år har Libanon tagit emot en stor mängd flyktingar från Syrien. För närvarande lever omkring en miljon syriska flyktingar i landet, många i provisoriska flyktingläger.

Syrien utövade länge ett starkt inflytande över Libanon. Men sedan 2005 har oberoendet ökat, bland annat har soldater från Syrien dragits tillbaka till hemlandet.

Ekonomi

Libanons ekonomi tog allvarlig skada av det långa inbördeskriget. Infrastrukturen slogs sönder, utländska företag försvann och turismen sopades bort. Om den nuvarande stabiliteten i landet fortsätter väntas dock en uppgång i ekonomin. Genom ett stort internationellt hjälpprogram ska landet byggas upp på nytt. Utländska företag har redan visat ett ökat intresse för att investera i Libanon.

Den fackliga situationen

Anställda har laglig rätt att bilda fackliga organisationer och att strejka. Undantagna från de fackliga rättigheterna är dock personer anställda av regeringen. I landet finns drygt 100 fackliga organisationerna, varav General Confederation of Workers (CGTL) är den största. CGTL uppger att man har omkring 200 000 enskilda medlemmar. 

Den religiösa och politiska splittring som präglar Libanon är påtaglig inom den fackliga rörelsen, det är också orsaken till att de fackliga organisationerna spelar en blygsam roll i det libanesiska samhällslivet.

Fackliga organisationer

Den stora fackliga centralorganisationen heter General Confederation of Workers (CGTL).

Mats Wingborg, uppdaterat 2017

upp