Libyen

Libyen blev ett självständigt kungadöme 1951. 1969 tog Moammar Kaddafi makten. Ekonomin utvecklades snabbt tack vare stora oljeinkomster, men regimen blev alltmer despotisk och Kaddafi dödades i revolutionen 2011. Situationen i landet är kaotisk och Daesh (IS) har fått fäste i landet. Viss facklig verksamhet förekommer.

Fakta

Statsskick
Republik, enhetsstat
Yta
1 759 540 km²
Huvudstad
Tripoli
Religion
Islam
Invånare
6,4 milj.
BNP/Invånare
16 000 US$
Språk
Arabiska
UNDP/HDI
Rangordning 55 (2014:), Index: 0,784
Ratificerade kärnkonventioner:
29, 87, 98, 100, 105, 111, 138, 182 (samtliga)

Den fackliga situationen: 

Facket har varit helt regeringskontrollerat. Libyen har haft många immigrantarbetare som levt under mycket dåliga villkor och ständigt riskerat att bli utvisade.

Trots att facklig aktivitet är förenat med livsfara förekommer fackliga aktioner och strejker. 2014 tilldelades Nermin Al-Sharif, ordföranden i det ITF-anslutna Sjöfartsförbundet ett italienskt fredspris. Hon har efter det utsatts för flera mordförsök och belagts med reseförbud 2017 men tack vara internationellt stöd har det hävts. Under året strejkade bl.a. transportarbetare.

Fackliga organisationer: 

2011 bildade 15 fackliga organisationer från 10 länder ett arabiskt fackligt demokratiskt forum. En av organisationerna är det nybildade Free Libyan Workers' Federation, FLWF.

FLWF är inte anslutet till Världsfacket, ITUC, men några fackförbund är anslutna till sina respektive Internationella fackliga branschorganisationer (Global Union Federations), bl.a. anslöts två förbund till Internationella Transportarbetarfederationen, ITF 2013.

Historia: 

Libyen koloniserades första gången av fenicierna 1200 före Kristus. Sedan har många olika härskare följt i området; Karthago, grekerna, Rom, vandaler, arabiska dynastier, spanjorer, turkar. Efter många års hårt motstånd lyckades Italien annektera Libyen 1931. Libyen blev ett självständigt kungadöme 1951. 1969 tog Muammar Kaddafi makten genom en statskupp. Hans styre utvecklades snabbt mot en despotisk diktatur. 

Libyens intresse för samarbete med Afrika söder om Sahara ökade i takt med att motsättningarna med övriga arabländer växte.

Statsskick och politik: 

Protestvågen i arabvärlden spred sig till Libyen i februari 2011. När protesterna möttes med urskiljningslöst våld från regimen utvecklades det snabbt till ett regelrätt inbördeskrig. Med stöd av flyg från NATO besegrades Kaddafi och han dödades i oktober 2011. Ett nationellt övergångsråd bildades som ledde landet fram till valen av en provisorisk nationalkongress som hölls 2012. Året därpå beslutar nationalkongressen att en församling som ska utarbeta en ny grundlag ska utses i allmänna val. Valen har dock inte kunnat genomföras och läget har blivit alltmer kaotiskt. Slavhandel med flyktingar från Afrika söder som Sahara som försöker ta sig till Europa förekommer. Överläggningar med EU under år 2017om hur flyktingströmmen ska kunna stoppas har kritiserats starkt, bl.a. av ITUC och Amnesty International.

Ekonomi: 

Oljeboomen på 60-talet medförde ekonomiska reformer. Intäkterna användes för en snabb utbyggnad av landets infrastruktur, men också utbildning och hälsovård. Många afrikanska migrantarbetare fanns i Libyen. Enorma summor har också använts för att bygga upp det militära försvaret. Inbördeskriget, det politiska kaos som råder och kampen om kontrollen av oljan har medfört också ett ekonomiskt kaos. En liten förbättring har dock skett 2017.

Senast uppdaterad: 

Januari 2018 av Kjell Kampe.
För mer info kontakta info@uniontounion.org.

Världsfackets rättighetsindex
1
2
3
4
5
5+
5+ - Trade rights index 5+ short
Läs mer
5+ - Världsfacket ITUC:s Global Rights Index rankar världens sämsta länder att arbeta i. Indexet omfattar 142 länder som rankas på en skala mellan 1 och 5. Betyg 1 är bäst och 5 är sämst. Rankingen baseras på graden av respekt för de mänskliga rättigheterna i arbetslivet. 5+ betyder kollapsad rättsstat. Ingen garanti för rättigheter.