Malawi

Landet är outvecklat och ekonomin baseras på jordbruk. Den fackliga centralorganisationen Malawi Congress of Trade Unions, MCTU, är ansluten till Internationella fackliga centralorganisationen, IFS, och The Organization of African Trade Union Unity, OATUU. Det finns många svenska fackliga projekt i Malawi.

Historia

Det brittiska Nyasaland blev det självständiga Malawi 1964. 1966 blev Dr. Hastings Banda Malawis president. 1971 valdes Banda till president på livstid och blev i realiteten landets diktator. 1994 hölls det första fria valet på 30 år och president Hastings avsattes. Under åren 2009 till 2013 hade Malawi en kvinnlig president, Joyce Banda (inte släkt med H.Banda). Hon var den 2:a kvinnliga statschefen i Afrika (1:a var Ellen Johnson Sirleaf i Liberia). Malawi är ett av Afrikas mest tätbefolkade länder. Medellivslängden är 45 år. Analfabetismen är cirka 60%. Den sexåriga grundskolan är kostnadsfri, men ändå börjar bara ca hälften av barnen skolan.

Statsskick och politik

Malawi är en republik där presidenten också är regeringschef. Hårda politiska motsättningar råder mellan de två ledande partierna. En enorm korruptionshärva ”cashgate” 2013 tvingade fram en ny regeringsbildning. Skandalen bidrog till att President Banda förlorade valet 2014 till företrädarens bror Peter Mutharika.

Ekonomi

Ekonomin är ensidig. Jordbrukssektorn sysselsätter 80% av arbetskraften och svarar för 35% av BNP. De huvudsakliga exportvarorna är tobak, te och socker. Landet är ett av de mest drabbade när det gäller aids. Många föräldralösa barn bidrar till att barnarbete är mycket utbrett, speciellt inom tobaksindustrin och bland hemarbetande.  

Efter stora problem i början av 00-talet har ekonomin utvecklats positivt och Malawi har framhållits som ett gott exempel för att bl.a. ha gjort stora ansträngningar att försöka differentiera ekonomin. En stor nyöppnad urangruva ska öka exporten med 20 % fram till 2020. 

Världsbanken och EU frös sitt bistånd efter ”cashgate”, vilket tvingade Malawi till nedskärningar i budgeten 2015-2016. Ett avtal med Kina om ekonomiskt stöd undertecknades i januari 2015. 

Malawi drabbades hårt av torka 2016 och katastroftillstånd utlystes i april 2016.

Den fackliga situationen

Arbetsmarknadslagstiftning fyller grundläggande krav på fackliga rättigheter. Malawi har även en arbetsdomstol där MCTU sitter med. Domstolen saknar dock ekonomiska medel för att fungera på ett tillfredsställande sätt. Ett gemensamt arbete med fack, regering och arbetsgivare pågår för att motverka spridningen av HIV/Aids. MCTUs kvinnokommitté har organiserat flera stora aktiviteter mot våld mot kvinnor.  

Många vittnesmål om trakasserier av medlemmar i facket har rapporterats men strejker är ändå vanliga. 2016 strejkade bl.a. lärare och statstjänstemän. 

Ett projekt där många unga ”exporterats” som arbetskraft till Dubai, Korea m.fl. länder kritiserades starkt av MCTU. Ungdomarna utnyttjas och längtar hem enligt MCTU. 2016 startade MCTU ett projekt mot barnarbete.

Fackliga organisationer

Idag finns det två fackliga centralorganisationer: Malawi Congress of Trade Unions (MCTU) med 200 000 medlemmar i 23 förbund och Congress of Malawi Trade Unions (COMATU) som bröt sig ur MCTU år 2000 och har 2 medlemsförbund. MCTU är anslutet till Internationella Fackliga Samorganisationen, IFS, och Organization of African Trade Union Unity, OATUU.

Uppdaterad januari 2017: Kjell Kampe

För mer information, kontakta: Union to Union