Marocko

Marocko blev självständigt 1956. Landet är en monarki där kungen har viss makt. Sedan 1975 ockuperas Västsahara av Marocko. Jordbruket utgör huvudnäring. Ekonomin har liberaliserats och privatiserats. Flera fackliga centralorganisationer finns. De fackliga fri- och rättigheterna har i praktiken dåligt skydd.

Historia

Med sitt läge vid Gibraltarsundet har Marocko alltid varit intressant för stormakterna i Medelhavsområdet. Marocko blev självständigt från franskt och spanskt protektorat år 1956. 

Statsskick och politik

Marocko är en monarki där kungen, Mohammed den VI, fortfarande har stor makt, även om författningen från 2011 gett regering och parlament utökade befogenheter. Det moderata islamistiskt partiet Rättvise- och Utvecklingspartiet vann valet 2011 och 2016.

Reformeringen av landet har gått långsamt och efter några uppmärksammade terroristattacker har kampen mot terrorismen blivit intensiv och styret alltmer auktoritärt.

Marocko ockuperar Västsahara, vilket lett till ett spänt förhållande till Algeriet och att Marocko valt att inte vara med i Afrikanska Unionen, AU som erkänt Västsahara. FN har länge krävt en folkomröstning om självständighet, men Marocko har hittills lyckats få valen uppskjutna varje gång. 2016 har dock Marocko sökt återinträde i AU och lobbat starkt för att stödet till Västsahara ska upphöra.

I november 2016 hölls FNs klimatkonferens i Marrakech.

Ekonomi

Jordbruket är basnäringen men landet drabbas ofta av torka. Marockos industriella bas är starkt koncentrerad till Casablanca, där det finns en stark facklig tradition.  

Den fackliga situationen

Lagen ger grundläggande fackliga rättigheter, men den följs inte alltid i praktiken. Vissa förbättringar sker; anställda i privata hem har fått bättre lagligt skydd, bl.a. får minderåriga flickor inte arbeta som hembiträden. 2015 infördes en arbetslöshetsersättning. 

Strejker och olika fackliga aktioner förekommer, men avskedanden av fackligt aktiva och tvister p.g.a. att arbetsgivare inte följer ingångna kollektivavtal är vanliga. I februari 2016 genomfördes en generalstrejk i protest mot att regeringen vägrar ha en dialog med facket bl.a. gäller det en lagändring som höjer pensionsåldern till 63 år. Ett annat fackligt krav är förbättrad lagstiftning gällande kvinnors rättigheter.

I november strejkade många grupper i protest mot att en fiskare som försvarat sin fångst misshandlats till döds av polisen.

Fackliga organisationer

Fackföreningsrörelsen som utgjorde en viktig kraft i kampen för självständighet och i den utveckling som skedde 2011 har minskat i betydelse. Det finns tre fackliga centralorganisationer som är anslutna till Internationella Fackliga Samorganisationen, IFS.

- Union Marocaine du Travail, UMT med 335 000 medlemmar,

- Union Générale des Travailleurs du Maroc, UGTM(Facebook) med 730 550 medlemmar

- Confédération Démocratique du Travail, CDT med 61 500 medlemmar. 

UMT finns inom alla sektorer och är inte knutet till något politiskt parti. UGTM startades 1960 av det Nationella Istiqal Partiet och bestod av personer som brutit med UMT. CDT som är mest militant av de tre bildades 1978 av det socialistiska USFP-partiet. Alla tre har lokal verksamhet och anser sig vara demokratiskt uppbyggda.

De tre centralorganisationerna samverkar i många frågor.

Uppdaterad januari 2017
Kjell Kampe

För mer information, kontakta:
Union to Union