Mauritius

Ögruppen öster om Madagaskar uppnådde sin självständighet från Storbritannien 1968. Ca 2/3 av befolkningen har indiskt ursprung. Mauritius är en stabil flerpartidemokrati. BNP per capita är en av de högsta i Afrika. Det finns ett flertal fackliga centralorganisationer.

Historia

Ögruppen upptäcktes av portugiserna 1505, övertogs av Nederländerna, sedan Frankrike och blev 1810 en brittisk koloni. 1968 blev Mauritius en självständig medlem i det brittiska samväldet.

Statsskick och politik

1992 blev landet republik med flerpartisystem. Två rätt likartade politiska block strider om makten. Vid valet 2014 segrade den s.k. Folkalliansen där bl.a. ett socialdemokratiskt parti ingår. Parlamentet utser premiärminister och president. Efter att en lag införts som kräver att båda könen måste ha minst en tredjedel av de kandidater som nomineras av partierna ökade andelen kvinnor som blev valda 2012 från 6 till 26%. Sedan 2015 har Mauritius en kvinnlig president Ameenah Gurib-Fakim

Ekonomi

Mauritius ekonomi var länge ensidigt baserad på sockerproduktion, men den ekonomiska basen har vidgats i och med att textilindustrin och turismen,  liksom den finansiella  sektorn som ger stora inkomster, utvecklats. Mauritius har nu en av de högsta BNP per capita i Afrika.

Utländska investeringar sker i stor omfattning i de ekonomiska frizonerna. Klimatförändring och stigande havsnivå är ett hot mot den låglänta ön.

Den fackliga situationen

Strejkrätten är lagstadgad, men i praktiken leder alla konflikter till obligatorisk medling och regeringen har rätt att gå in och avgöra en tvist. Regeringen fastställer också minimilöner som i realiteten också blir norm för den faktiska lönenivån. Det är svårt att ansluta sig fackligt för migrantarbetare och de som är verksamma i de ekonomiska frizonerna, där flera tusen arbetare har förlorat jobbet p.g.a. sin fackliga aktivitet. En ny arbetsmarknadslag har begränsat fackets möjligheter, speciellt i de ekonomiska frizonerna. ILO har påtalat missförhållanden och föreslagit att lagen ska ändras. 2013 arresterades fackliga ledare vid en demonstration som hölls utanför lokalen där FIFA (den internationella fotbollsfederationen) höll sin kongress. Demonstrationen riktade sig mot de villkor som råder för gästarbetare i Qatar där FIFA planerar att fotbolls-VM ska hållas 2022. 2014 strejkade arbetarna på sockerplantagerna för högre löner.

Fackliga organisationer

På Mauritius finns mer än 350 fackförbund och sju fackliga centralorganisationer i landet med sammanlagt omkring 125 000 medlemmar. Det räcker att sju personer vill bilda ett förbund för att kunna bli registrerat hos myndigheterna som sedan har rätt att kontrollera förbundets verksamhet. Endast ca en tredjedel av arbetskraften är fackligt organiserad och inom frihandelszonerna bara 12,5 % beroende på att facket ofta nekas tillträde dit. Frihandelszonerna omfattar främst textil- och sockerindustrin.

Den största centralorganisationen är National Trade Unions Confederation, NTUC med 35 000 medlemmar, framför allt offentliganställda och textil- och plantagearbetare. Den och ytterligare två - Mauritius Labour Congress, MLC med 10 000 medlemmar och Mauritius Trade Union Congress, MTUC med 15 000 är anslutna till Internationella Fackliga Samorganisationen, IFS. De är också anslutna till Organization of African Trade Union Unity, OATUU.

Uppdaterad mars 2016: Kjell Kampe                      

För mer information, kontakta: Union to Union