Mexiko

Historia

Som ett resultat av den mexikanska revolutionen antogs 1917 en radikal författning. Det Institutionella revolutionspartiet (PRI) tog på sig rollen som förvaltare av revolutionens idéer om demokrati och jämlikhet. I teorin stod partiet för en radikal politik med syfte att bygga en demokratisk välfärdsstat men med åren utvecklades istället Mexiko i praktiken till en enpartistat med en maktfullkomlig partielit och kvardröjande sociala orättvisor. 
I ett historiskt val i juli 2000 förlorade PRI makten för första gången sedan revolutionen och det konservativa partiet PAN vann presidentposten.

Statsskick och politik

Mexiko är en federal republik bestående av 32 delstater ledd av en president som väljs för sex år och är landets stats- och regeringschef. Kongressen består av två kamrar, deputeradekammaren med 500 ledamöter och senaten, med 128.
Sedan 2012 styr PRI åter landet med presidenten Enrique Peña Nieto som utlovade en modernisering genom breda politiska överenskommelser och få stopp på det ökande våldet. Peña Nieto har dock inte lyckats göra upp det gamla korrupta sättet PRI brukade styra Mexiko på och våldet har hållit i sig. Inför presidentvalet i juli 2018 leder vänsterkandidaten Andrés Manuel López Obrador opinionsmätningarna.

Ekonomi

Under 1980-talet genomfördes en omläggning av den ekonomiska politiken med avregleringar och minskat statligt inflytande över ekonomin. Frihandelsavtalet NAFTA mellan Mexiko, USA och Kanada var grundbulten i reformpaketet. Sittande presidenten Peña Nieto har genomfört flera genomgripande reformer för att få bättre fart på ekonomin, bland annat har han öppnat oljesektorn för utländska investeringar. Sedan Donald Trump kom till makten i USA har osäkerheten kring frihandelsavtalets framtid negativt påverkat ekonomin.

Den fackliga situationen

Lagstiftningen innehåller grundläggande rättigheter för facklig verksamhet men det finns många begränsningar och regler som skapades för att favorisera en mot PRI mycket lojal fackföreningsrörelse. Fortfarande finns systemet med ”skyddskontrakt” kvar som innebär att företag skriver kontrakt om arbetsvillkor med ett förbund som bara finns på papper och som då stänger ute alla andra fack från den arbetsplatsen.

Peña Nieto har attackerat toppstyrda fackföreningar och 2013 arresterades lärarfackets legendariska ledare Elba Esther Gordillo anklagad för att ha förskingrat drygt en miljard kronor från det förbund hon lett sedan 1989.

Fackliga organisationer

Fackföreningsrörelsen byggdes upp kring förbund lojala mot det statsbärande partiet PRI. Den största landsorganisationen CTM, hade i 50 år en och samme ordförande och oberoendet gentemot regeringens politik var mycket begränsat. Efter PRIs fall har partiets grepp om facken minskat samtidigt som den interna splittringen också bidragit till försvagade positioner för fackföreningsrörelsen. 1997 bildades landets första oberoende fackliga konfederation UNT.

Två av centralorganisationerna är med i ITUC: Consejo Nacional de los Trabajadores (CNT) och Union Nacional de Trabajadores (UNT).