Montenegro

I maj 2006 hölls en folkomröstning i Montenegro om regionens framtida status. Resultatet blev att 55 procent av de röstande önskade att Montenegro skulle bli en självständig stat och lämna federationen Serbien-Montenegro. Kort därefter blev Montenegro erkänt av EU som en självständig stat. 

Historia

Montenegro blev en självständig stat den 5 juni 2006. Tidigare hade Montenegro varit en del av det så kallade Rest-Jugoslavien, där också Serbien ingick. Den serbiska regeringen erkände omedelbart Montenegros självständighet.

Statsskick och politik

Montenegro är en nybildad stat och uppbyggnaden av statsapparaten pågår. Montenegro förhandlar med EU om ett medlemskap och har anslutit sig till Världsbanken och Internationella valutafonden (IMF). Nyligen blev Montenegro även medlem i Världshandelsorganisationen (WTO). Politiken har dominerats av den socialdemokratiska koalitionen.

Ekonomi

Den höga arbetslösheten är ett huvudproblem. Stora förhoppningar knyts till turismen. I Montenegro finns flera badorter efter Adriatiska havet. En annan strategi från regeringen har varit att försöka stimulera ekonomin genom omfattande privatiseringar, bland annat av industrierna som producerar aluminium. Likaså har i stort sett hela finanssektorn privatiserats.

Den fackliga situationen

En konsekvens av att Montenegro blev ett självständigt land var att det också bildades specifika fackliga organisationer för Montenegro. I landet finns i dag två konkurrerande fackliga strukturer. Confederatrion of Trade Unions of Montenegro (CTUM) är en reformerad fortsättning av den tidigare jugoslaviska fackföreningsrörelsen. Union of Free Trade Unions of Montenegro (UFTUM) bildades 2008 av en utbrytargrupp inom CTUM. Företrädare för UFTUM har riktat hård kritik mot CTUM och anklagad ledarskiktet inom CTUM för att använda odemokratiska metoder och för att inte ha kritiserat de omfattande privatiseringar som genomförts i landet. CTUM har sin bas inom industrin, medan UFTUM är starkare inom hälsovård, skola och service. CTUM uppger att man har 62 000 enskilda medlemmar. UFTUM redovisar inte antalet medlemmar. CTUM är medlem i Internationella Fackliga Samorganisationen (IFS), medan UFTUM inte ingår i några internationella strukturer.

Fackliga organisationer

 Det finns två konkurrerande fackliga centralorganisationer i landet: Confederatrion of Trade Unions of Montenegro (CTUM) och Union of Free Trade Unions of Montenegro (UFTUM).

Mats Wingborg, uppdaterat 2015