2017-11-09

Mänskliga Rättighetsdagarna 2017

Mellan 9-11 November kommer Union to Union stå med monter och informera om internationellt fackligt arbete.

Temat för 2017 är följande: De mänskliga rättigheternas framtid
Alla människor är födda fria och lika i värde och rättigheter. Så inleds FN:s allmänna förklaring om de mänskliga rättigheterna från 1948. I dag, när respekten för rättigheterna minskar och det demokratiska utrymmet krymper på många håll i världen, har det blivit mer angeläget än någonsin att samlas och påminnas om att de mänskliga rättigheterna inte kan tas för givna utan är något vi ständigt måste försvara.
Mänskliga Rättighetsdagarna i Jönköping den 9-11 november kommer att blicka framåt för att ge en bild av de mänskliga rättigheternas framtid, men det blir också diskussioner om de mänskliga rättigheternas samtid och historia. Utmaningarna vi står inför lägger ett ansvar på oss alla. Det är viktigt att lära mer, att säga ifrån, att organisera sig för att genomföra förändringar och förbättringar och kräva att respekten för mänskliga rättigheter ska genomsyra samhället.
På Mänskliga Rättighetsdagarna i Jönköping kommer forskare, studenter, aktivister, tjänstepersoner, politiker, företagare och ideellt engagerade att mötas för att hämta in ny kunskap och nya metoder och verktyg som hjälper till i arbetet för att respektera, skydda och uppfylla de mänskliga rättigheterna. Det blir också dagar fyllda av glädje, energi och kraft för att kunna fortsätta kampen.

Plats: Elmia i Jönköping

Tid: 9-11 Novemver

Boka biljett här