Namibia

21 mars 1990 blev Namibia som sista afrikanska koloni en fri stat. Namibia är ett potentiellt rikt land med stora naturtillgångar. Den finns två fackliga centralorganisationer som är anslutna till Internationella Fackliga Samorganisationen, IFS.

Historia

1960 grundades SWAPO, South West Africa People's Organisation. Befrielserörelsen erkändes snabbt internationellt och fick starkt stöd i kampen mot de sydafrikanska ockupanterna. 1988 led de sydafrikanska trupperna ett förkrossande nederlag och därmed tvingades Sydafrika gå med på att Namibia skulle bli självständigt. Det oberoende Namibias förste president 1990 blev SWAPO-ledaren Samuel Nujoma

Statsskick och politik

Vid valen 2014 stärkte SWAPO sin ställning i parlamentsvalen och i presidentvalet segrade  SWAPOs kandidat Hage Geingob med nästan 87 % av rösterna. 2014 genomfördes en författningsändring som stärkte presidentens makt.

Omfördelning av jord och mark för bostäder är en viktig fråga där regeringen kritiseras för att det går alltför långsamt. Brister i utbildningsväsendet och sjukvården är andra kritiska områden. Stora satsningar har gjorts för att förebygga fortsatt spridning av Hiv/Aids och andelen smittade har gått ner från ca 25 % som värst till 15% av människor i åldrarna 15-49 år.

Ekonomi

Namibia har stor tillgång på mineraler och fiskrika vatten och ekonomin är god efter afrikanska mått. Trots att 50 % arbetar i jordbruket behöver livsmedel importeras. Ekonomin är nära sammanfogad med Sydafrika.

Den fackliga situationen

Lagens regler för lösning av tvister avspeglar en klar ambition att genom förhandlingar och medling undvika öppna konflikter, men men strejker är ändå ganska vanligt förekommande; Situationen för byggnadsarbetarna i det omfattande statliga programmet för bostadsbyggande har vid flertal tillfällen lett till konflikter, senast februari 2015. 2016 hotade en lärarstrejk, men ett avtal nåddes efter flera månaders förhandlingar under strejkhot.

Fackliga organisationer

I Namibia finns två fackliga centralorganisationer:

National Union of Namibian Workers, NUNW bildades 1970, då som en del av SWAPO. NUNW har 80 000 medlemmar, varav 25 % kvinnor, fördelade på åtta förbund som bland annat organiserar livsmedelsarbetare, gruvarbetare, metallarbetare, transportarbetare, offentligt anställda och hembiträden. Organisationen är ansluten till Organization of African Trade Union Unity, OATUU, och sedan 2010 till Internationella Fackliga Samorganisationen, IFS. Banden till SWAPO är fortfarande mycket starka. NUNW är starkt beroende av bistånd utifrån. Styrkan är koncentrerad till några stora arbetsplatser. Organisationsgraden varierar mellan olika branscher; från gruvarbetarnas nästan 90 % till lantarbetarna med endast några få procent. Gruvarbetarförbundet har ställt krav på att råmaterial ska förädlas i landet i större utsträckning. Lantarbetarförbundet har protesterat mot den långsamma takten i genomförandet av jordreformen.

Trade Union Congress of Namibia, TUCNA har 15 medlemsförbund med totalt 42 100 medlemmar och är också anslutet till IFS. Till TUCNA är huvudsakligen tjänstemannafack, lärare och förbund inom den privata sektorn anslutna.

Uppdaterad december 2016
Kjell Kampe

För mer information, kontakta:
Unio to Union