Nepal

Nepal är en republik i Himalaya. Fattigdomen i landet är stor, huvuddelen av befolkningen bor på landsbygden och försörjer sig på jordbruk. Många byar är ensligt belägna och transporterna är ofta komplicerade i det bergiga landet. Över en miljon nepaleser arbetar som migrantarbetare i andra länder. Under perioden 1996 till 2006 pågick ett inbördeskrig i Nepal initierat av en maoistiska gerilla. Efter freden har gerillan ombildat sig till ett politiskt parti. År 2008 avskaffades monarkin och nationalförsamlingen omvandlade landet till republik. I april 2015 drabbades Nepal av en jordbävning. Mer än 2500 människor omkom och många byggnader och hus förstördes. 

Fakta

Statsskick
Monarki
Yta
140 800 kvadratkilometer
Huvudstad
Katmandu
Religion
86 procent av befolkningen är hinduer, hinduismen är statsreligion, därutöver finns muslimer och buddister
Invånare
29,3 miljoner
BNP/Invånare
2 500 US-dollar
Språk
Nepali talas av 90 procent av befolkningen, därutöver talas flera minoritetsspråk.
UNDP/HDI
Rangordning: 144, Index: 0,558
Ratificerade kärnkonventioner:
29, 98, 100, 105, 111, 138 och 182

Arbetsmarknad: 

Nepal tillhör de fattigaste länderna i Asien. Barnadödligheten är hög och det primitiva jordbruket producerar inte tillräckligt med livsmedel för den egna befolkningen. Historiskt sett är Nepal ett jordbruksland. Först under 1950-talet etablerade sig de första industrierna i landet, i huvudsak genom statliga initiativ. Produktionen består i huvudsak av textilier, te, papper, skor, cement och socker. Det finns miljontals barnarbetare i Nepal, särskilt omfattande är barnarbetet inom mattindustrin. En orsak till den svaga industriella utvecklingen är de dåliga vägarna och bristen på elektricitet. Energibristen har lett till en kraftig minskning av industriproduktionen under vintermånaderna.

Den fackliga situationen: 

Den nepalesiska fackföreningsrörelsen är ung. Före 1945 fanns ingen sammanhållande facklig kraft. I takt med att landet demokratiserades började fackliga organisationer växa fram. Liksom i Indien är de fackliga organisationerna ofta partipolitiserade. Det hart lett till en omfattande facklig splittring. Trots det har de fackliga organisationerna spelat en viktig roll i de folkliga protesterna. De fackliga organisationerna har också drivit igenom en rad reformer av arbetsmarknadslagstiftningen.

En stor facklig fråga, utöver kampen för demokrati och fackliga rättigheter, har varit den omfattande privatiseringsvågen av tidigare statliga företag. Nästan ett tusental företag har helt gått under i kölvattnet av de snabba förändringarna och de djupgående strukturprogrammen understödda av Världsbanken. Den fackliga organisationen GEFONT har drivit en kampanj mot privatiseringen av statliga företag. Den fackliga rörelsen NTUC:s strategi har istället varit inriktad på att ställa krav på regeringen att efterleva ILO:s grundläggande konventioner.

Fackliga organisationer: 

De dominerande fackliga organisationerna är:

Independent Democratic Confederation of Nepalese Trade Unions (INDECONT) bildades 2008 genom en sammanslagning av Nepal Trade Union Congress (NTUC) och Democratic Confederation of Nepalese Trade Unions (DECONT). är landets äldsta fackliga rörelse. NTUC bildades 1947 och ställde krav på att den absoluta monarkin skulle inskränkas. Den är nära kopplad till Nepali Congress (kongresspartiet). INDECONT uppger att man har 17 medlemsförbund och omkring 140 000 medlemmar.

• General Federation of Nepali Trade Unions (GEFONT), en vänsterinriktad organisation som uppstått ur det senaste decenniets demokratirörelse. GEFONT samarbetar med kommunistpartiet CPN-UML. GEFONT uppger att man har 20 medlemsförbund och omkring 350 000 enskilda medlemmar. 

All Nepal Federation of Trade Unions (ANTUF) hävdar att man för närvarande är Nepals största fackliga organisation med 37 medlemsförbund och 600 000 enskilda medlemmar. ANTUF har politiska kopplingar till landets maoistiska parti.  

För ytterligare information om det fackliga läget i Nepal, se informationen frånVärldsfacket ITUC.

Senast uppdaterad: 

2017 av Mats Wingborg

Världsfackets rättighetsindex
1
2
3
4
5
5+
3 - Trade rights index 3 short
Läs mer
3 - Världsfacket ITUC:s Global Rights Index rankar världens sämsta länder att arbeta i. Indexet omfattar 142 länder som rankas på en skala mellan 1 och 5. Betyg 1 är bäst och 5 är sämst. Rankingen baseras på graden av respekt för de mänskliga rättigheterna i arbetslivet. 3 betyder att det sker regelbundna kränkningar.