Niger

Niger blev självständigt 1960. Större delen av självständighetstiden har landet styrts av militären. Niger är ett av världens fattigaste länder. Det finns många fackliga organisationer varav tre är anslutna till Världsfacket, ITUC.

Historia

Niger blev en del av Franska Västafrika 1904 och egen koloni 1921. Efter självständigheten 1960 har Niger styrts av militärdiktaturer mellan 1974 1991, 1996 – 1999 och 2010 2011. Kuppen 2010 genomfördes med visst folkligt stöd sedan presidenten genomdrivit författningsändringar för att stärka sin egen ställning.

Statsskick och politik

En folkomröstning om en ny konstitution som stärkte parlamentet hölls eftr militärkuppen 2010 och presidentval 2011. Den tidigare oppositionsledaren Mahamadou issoufou segrade och hans parti Parti Nigerien pour la Democratie et le Socialisme-Tarayya (fr.) blev största parti, en positionen de behöll i valen 2016. Vid presidentvalet i mars 2016 återvaldes Issoufou. Oppositionen hade uppmanat till bojkott av valet.

Det finns många olika folkgrupper i landet och bl.a. tuaregerna i norra delen av landet har flera gånger gjort uppror mot centralregeringen. 

2017 inrättas en regional styrka med soldater från Burkina Faso, Mali, Mauretanien Niger, och Tchad för att bekämpa terrorismen.

Ekonomi

Niger är ett av jordens fattigaste länder och har näst lägst värde på UNDPs Human Development Index, HDI 2016. Den största delen av befolkningen är självförsörjande bönder. Jorden kan bara brukas några månader per år, resten av året söker sig männen ofta till grannländerna för att ta tillfälliga arbeten.

Ekonomin skadas av återkommande torka och det sjunkande världsmarknadspriset på jordnötter och uran. Niger är en betydande uranexportör, bl.a. till Frankrike, men många av de 75 gruvföretagen har slagit igen.

På EUs begäran har Niger under 2016 och 2017 minskat strömmen av flyktingar på väg norrut mot Europa och också hjälpt till med att återföra migranter till deras hemländer.  

Den fackliga situationen

Det finns många fackliga organisationer och reguljär facklig verksamhet bedrivs. 2015 tecknade transportfacken ett betydelsefullt heltäckande nationellt avtal. Strejker förekommer: 2016 strejkade bl.a. arbetarna vid landets enda oljeraffinaderi. 80 % av den vuxna befolkningen arbetar inom den informella sektorn och facken arbetar hårt för att organisera dem.

En annan viktig fråga är den breda förekomsten av slavarbete och handeln med barnarbetare. Regeringen och ett antal regionala och lokala ledare har förbundit sig att se till att slavarbete avskaffas. Arbetet går långsamt och ITUC har uppmanat regeringen att särskilt bevaka kakao- och tobaksplantager för att undanröja de värsta formerna av barnarbete. 

Fackliga organisationer

Det finns en flora av fackliga organisationer (bara den globala federationen UNI har t.ex. 17 medlemsförbund), vilket förstås försvårar samordningen av det fackliga arbetet.

Tre fackliga centralorganisationer är anslutna till ITUC och  Organization of African Trade Union Unity, OATUU:

Confédération Nigérienne du travail, CNT med 75 000 medlemmar,

Union des Syndicats des Travailleurs du Niger, USTN med 43 000 medlemmar,

Confédération Démocratique des Travailleurs du Niger, SDTN, med 34 985 medlemmar.