Nordkorea

Nordkorea är en av världens sista kommunistiska diktaturer. Nordkorea är också ett av världens mest isolerade länder. Den ekonomiska krisen är djup och fackföreningsrörelsen helt kontrollerad av staten.

Folkrepubliken Nordkorea skapades 1948. Landets första president blev Kim Il Sung, efter hans död 1994 togs makten över av sonen Kim Jong-Il. Kim Jong-Il dog i december 2011. Åter igen gick makten vidare till en son. Denna gång till Kim Jong-un. Det styrande partiet är Koreas arbetarparti (KWP). Organiserad opposition är inte tillåten.

Nordkorea har främst utvecklat kontakter med andra socialistiska stater och ett antal länder i tredje världen. I de tidigare konflikterna mellan Sovjetunionen och Kina undvek man att ta ställning. Däremot fördömde regeringen i Pyongyang den sovjetiska invasionen av Afghanistan. Den stora politiska frågan under senare år har gällt huruvida Nordkorea försöker utveckla kärnvapen eller rent av redan har tillgång till kärnvapen. Nordkorea har under flera år förhalat kontroller från Internationella atomenergiorganet, IAEA.

Nordkorea håller fast vid en statligt kontrollerad planekonomi. Staten äger alla stora företag, men en stor del av jordbruket drivs i kooperativ form. På senare år har inte skörden slagit så bra och stora delar av befolkningen har drabbats hårt av hungersnöd.

En grundläggande idé inom ekonomin har varit att man ska producera det mesta inom landet och endast importera avancerad teknologi. Landet har bland annat utvecklat en egen tillverkning av lok, bussar, lastbilar, traktorer och verktygsmaskiner. Regeringen har dock gjort vissa ansträngningar för att locka utländska investerare, bland annat har en ekonomisk frizon öppnats. Inom fackföreningsrörelsen är endast det statskontrollerade GFTUK tillåtet. Den fackliga strukturen är uppbyggd efter sovjetisk modell. Fackföreningsrörelsen är nära sammankopplad med statsapparaten och dess uppgift är att främja produktionen och svara för viss utbildning, sjukvård, barnomsorg, kultur etc. Det finns inga rapporter om strejker i Nordkorea. GFTUK är medlem av den kommunistiska fackföreningsinternationalen FVF. Kontakten med fackföreningsrörelsen i Västeuropa är obefintlig. Svensk fackföreningsrörelse bedriver inga projekt i Nordkorea.

Mats Wingborg, uppdaterat 2015