Nordkorea

Nordkorea är en av världens sista kommunistiska diktaturer. Nordkorea är också ett av världens mest isolerade länder. Den ekonomiska krisen är djup och fackföreningsrörelsen helt kontrollerad av staten.

Historia

Folkrepubliken Nordkorea skapades 1948. Landets första president blev Kim Il Sung, efter hans död 1994 togs makten över av sonen Kim Jong-Il. Kim Jong-Il dog i december 2011. Åter igen gick makten vidare till en son. Denna gång till Kim Jong-un. Det styrande partiet är Koreas arbetarparti (KWP). Organiserad opposition är inte tillåten.

Statsskick och politik

Nordkorea är en socialistisk stat, som ska styras i enhet med den så kallade jucheideologin, som en gång i tiden formulerades av landets förste ledare Kim Il Sung. I realiteten är Nordkorea en kommunistisk diktatur där opposition är otillåten och där all politisk verksamhet kanaliseras genom paraplyorganisationen Demokratiska fronten för fosterlandets återförening. Denna frontorganisation domineras i sin tur av landets kommunistparti, formellt Koreas arbetarparti.

Nordkorea har kärnvapen och har genomfört åtminstone en underjordisk provsprängning. Omvärldens krav på att Nordkorea ska avveckla kärnvapnen har lett till en ökad spänning i området. 

Ekonomi

Nordkorea håller fast vid en statligt kontrollerad planekonomi. Staten äger alla stora företag, men en stor del av jordbruket drivs i kooperativ form. Under det senaste årtiondet har skörden inte alltid varit så bra och stora delar av befolkningen har drabbats av hungersnöd. För att få att förbättra statens inkomster har landet öppnat särskilda ekonomiska frizoner där utländska företag kan etablera sig. Ekonomin i dessa zoner skiljer sig helt från landets ekonomi i övrigt. Staten har också uppmuntrat nordkoreaner att arbeta utomlands som migrantarbetare. Även det har varit en lönsam affär för staten som tagit ut stora avgifter för möjligheten att få arbeta utomlands.

En grundläggande idé inom ekonomin är att så mycket som möjligt ska producera inom landet och att endast avancerad teknologi ska importeras. Landet har i linje med detta utvecklat en egen tillverkning av lok, bussar, lastbilar, traktorer och verktygsmaskiner. 

Den fackliga situationen

Landets enda fackliga organisationer är GFTUK som helt kontrolleras av staten. Den fackliga strukturen är uppbyggd efter sovjetisk modell. Fackföreningsrörelsen är nära sammankopplad med statsapparaten och dess uppgift är att främja produktionen och svara för viss utbildning, sjukvård, barnomsorg, kultur etc. Det finns inga rapporter om strejker i Nordkorea. GFTUK är medlem av den kommunistiska fackföreningsinternationalen FVF. Kontakten med fackföreningsrörelsen i Västeuropa är obefintlig. Svensk fackföreningsrörelse har aldrig bedrivit några projekt i Nordkorea.

Mats Wingborg, uppdaterat 2017