Nyhetsarkiv

Ny rapport: Akut världsläge för demokratin

Världsläget för demokratin och mänskliga rättigheter är akut. Den slutsatsen drar Union to Union och 17 andra svenska organisationer i rapporten ”Tag plats! Civilsamhällets demokratiska utrymme och rätten till organisering”. Union to Unions påverkans- och programhandläggare Ruben Wågman sammanfattar och förtydligar hur det minskade demokratiska utrymmet ser ut, hur det påverkar just fackligt aktiva och vilken roll Sverige kan spela för att stärka det demokratiska utrymmet i utsatta länder och regioner.

Globala facken ITUC och IFJ fördömer dödandet av palestinier

60 palestinier har hittills dödats och tusentals skadats av israeliska styrkor under de senaste dagarnas protester vid gränsen mellan Israel och Palestina.
– Vi stödjer till fullo uppmaningen från FN:s högkommissionär för mänskliga rättigheter om att dödandet måste upphöra, säger världsfacket ITUC:s ordförande Sharan Burrow.

"Starka resultat från världens viktigaste demokratirörelse"

En gång om året gläds vi särskilt åt samlade framgångar och goda resultat. Det är nu när vår årsrapport sätts ihop. Trots motstånd kämpar fackförbunden på - fackliga aktivister blir utsatta för trakasserier, hot och våld men arbetet drivs vidare. Det förändrar liv!

"Det känns som att det är vi som bygger landet"

Inbördeskriget i Colombia har slitit stora delar av det naturresursrika landet i stycken. Fredsavtalet med Farc-gerillan har gett ett andrum, men övergreppen som skett från båda sidor kommer ta tid att utreda och glömma. Kvinnonätverket IMP, som Fackförbundet ST samarbetade med i tio år, har haft en viktig roll i att stötta kvinnor som drabbats av våldet, skriver tidningen Publikt.

Mauritius: Bakom paradiskulissen

Mauritius förknippas med sina paradislika miljöer. Det få vet är att det även finns ett utbrett utnyttjande av migrantarbetare i ö-rikets textilfabriker. Kontrakten är hårda och erbjuder sällan möjligheter att lämna ön för att besöka sin familj i hemlandet.

Debatt: Fler stater behöver ta ställning mot det könsrelaterade våldet

Mer än en tredjedel av världens kvinnor över 15 år har upplevt sexuellt eller fysiskt våld. Många av dem blir utsatta på sin arbetsplats. Nu kräver vi en ny ILO-konvention för att stoppa det könsrelaterade våldet i arbetslivet. Denna debattartikel publicerades först på Biståndsdebatten.se.

Sidor