Nyhetsarkiv

Sverige – kliv fram mot världens våld mot kvinnor

Könsrelaterat våld och sexuella trakasserier är idag ett av de vanligaste och mest tolererade brotten mot de mänskliga rättigheterna. Omfattningen av våldet och trakasserierna är i det närmaste ofattbara.

PRESSMEDDELANDE: Union to Unions chef går till Public Service

Kristina Henschen lämnar Union to Union efter fyra år vid posten som den fackliga biståndsorganisationens chef. Anledningen är att hon har fått ett nytt uppdrag som Generalsekreterare vid Radiohjälpen, som är en del av public service-bolagens verksamhet.

Slut upp för en konvention mot könsrelaterat våld i arbetslivet

Könsrelaterat våld i arbetslivet är ett globalt problem. Trots det finns det fortfarande inget rättsligt instrument på internationell nivå som kan utgöra en utgångspunkt för åtgärder. Situationen i världen visar tydligt vikten av att fler parter nu behöver sluta upp bakom kravet på en ILO-konvention och rekommendation mot könsrelaterat våld i arbetslivet.

NY SKRIFT: Facket gör världen bättre

Facket förändrar - och gör världen bättre. Det är budskapet i Union to Unions nya skrift, som bland annat riktar strålkastarljuset mot fackliga hjältar i världen och de svenska fackens internationella arbete.

Kampanjsida: Stötta en ILO-konvention mot könsrelaterat våld i arbetslivet

Könssrelaterat våld och sexuella trakasserier på arbetsplatser är ett globalt problem. Globala problem behöver globala lösningar. Därför behövs en ILO-konvention och rekommendation mot genusrelaterat våld i arbetslivet. Denna sida riktar sig till dig som vill engagera dig för att det ska bli verklighet.

"Vi behöver en konvention mot sexuella trakasserier"

#Metoo öppnade en damm av vittnesmål om sexuella trakasserier och könsbaserat våld. Trakasserier är globalt problem, som facket med olika verktyg måste arbeta för att motverka, menar världsfacket ITUC:s generalsekreterare Sharan Burrow. Ett av dem är en ILO-konvention.
– Vi måste gå samman för att den ska bli verklighet.

Vem stöttar de som arbetar i Kongos gruvor?

Opinion: I Kongos-Kinshasas koboltgruvor arbetar barn och vuxna under livsfarliga förhållanden. Kobolten används sedan i produkter vi använder. På vem ligger ansvaret för bra arbetsvillkor? Vem stödjer de som arbetar i gruvorna?

STOPP för sexismen nu!

Historierna är många, och avslöjanden både skrämmande och upprörande.

Information på engelska!

Våra material på engelska passar till exempel perfekt när ni som fackförbund vill informera om ert internationella arbete och hur det fungerar, till en icke svensktalande publik. 

Dåliga villkor hos Volvo i Indien

En ny rapport från Swedwatch visar att nästan hälften av de anställda hos Volvo i Bangalore har osäkra kontrakt med sämre villkor. På Volvos lastvagnsfabrik är andelen anställda med tillfälliga kontrakt 50 procent, och i bussfabriken är siffran 40 procent.

Sidor