Om oss

Foto: Anders Åhlin, 2007
Diskussion vid ett fackligt möte i Malur inom Lärarförbundets systerorganisation i Indien.

Union to Union är en partipolitiskt och religiöst obunden ideell förening. Medlemmar i föreningen är LO, TCO och Saco.

Union to Union arbetar för goda arbetsvillkor, demokrati, en rättvis fördelning av resurser och hållbar utveckling. Därför verkar vi i människors vardag, i deras arbetsliv.

Det gör vi genom att sprida kunskap om mänskliga rättigheter och styrkan i att organisera sig fackligt för att tillsammans öka var och ens möjlighet till försörjning.

Union to Union samarbetar med fackliga organisationer över hela världen och stöttar på plats – genom 103 fackliga utvecklingsprojekt i ett nittiotal länder.

Globalt handlar arbetet om erfarenhetsutbyten och utbildning i fackliga och mänskliga rättigheter i arbetslivet, ledarskap inom fackliga organisationer, arbetsmiljö, jämställdhet, social dialog eller hiv och aids.

Vår kommunikation i Sverige syftar till att skapa större medvetenhet och kunskap om globala arbetsmarknadsfrågor, det fackliga utvecklingssamarbetet och vikten av bra arbetsvillkor i alla världens länder. 

Vi inom facket har arbetat med detta i 100 år och vi vet att det fungerar. En bättre värld är bara möjlig med bra arbetsvillkor för alla!

Läs mer: