Paraguay

Paraguays moderna historia har dominerats av diktatorn Alfredo Stroessner och det konservativa Coloradopartiet som styrde landet i 60 år. Först 2008 bröts den konservativa elitens dominans, då den före detta biskopen och vänsterkandidaten Fernando Lugo vann presidentvalet. Landets ekonomi domineras av den informella sektorn och den fackliga organiseringen är därför låg.

Historia

De katolska jesuiter som etablerades sig i Paraguay för att missionera utvecklade självförsörjande kollektiv tillsammans med de lokala guaraní-indianerna som på så vis skyddades från att hämtas till arbete på plantager. Indianerna klarade sig därför bättre än i andra länder och har fortfarande en stark ställning i landet, t ex är guaraní ett av Paraguays officiella språk.

Statsskick och politik

Presidenten väljs för fem år och är både stats- och regeringschef. Parlamentet har två kamrar: deputeradekammaren med 80 ledamöter och senaten med 45 som också sitter på fem-åriga mandat. Paraguays politik har dominerats av den brutale diktatorn Alfredo Stroessner och det konservativa Coloradopartiet som regerade obrutet från 1947. Först 2008 bröts partiets dominans, då den före detta biskopen och vänsterkandidaten Fernando Lugo vann presidentvalet. Sedan 2013 styrs landet åter av Coloradopartiet sedan affärsmannen Horacio Cartes, en av Paraguays rikaste män, valts till president.

Ekonomi

Paraguays ekonomi består av en mindre, officiell del och en betydligt större inofficiell, illegal sektor. Korruption och liberala tullagar har gjort Paraguay till ett smugglarparadis, enligt vissa uppgifter står svartabörshandeln för 60 procent av all ekonomisk aktivitet. Den officiella ekonomin baseras på jordbruk som domineras av bomulls- och sojaodlingar. Kött, timmer, tobak och vegetabilisk olja är också viktiga jordbruksvaror. 

Den fackliga situationen

Rådande arbetslagstiftning garanterar strejk- och organisationsrätt även för offentliganställda. Det krävs 300 arbetare för att bilda en fackförening och alla fackföreningar måste registreras hos Justitie- och arbetsmarknadsministeriet i en mycket omständlig procedur. Löntagarna kan organisera sig antingen per företag eller per industrigren. 

Kollektiva konflikter måste överlämnas till obligatorisk medling. Medlingsorganet består av representanter för staten, arbetsgivarna och löntagarna. Löntagarrepresentanterna utses av regeringen, efter förslag från de fackliga organisationerna. 

Ett minimum av verksamhet måste garanteras vid strejker i ”oumbärlig” offentlig verksamhet. Cirka hälften av arbetskraften saknar möjlighet att organisera sig då de är verksamma i den informella sektorn där även barnarbete är mycket vanligt.

Fackliga organisationer

Fackföreningsrörelsen var länge förbjuden och har en kort tradition i Paraguay. Omkring 10 procent av arbetskraften är fackligt organiserad med IFS-anslutna Central Unitaria de Trabajadores-Auténtica (CUT-A) som den dominerande centralorganisationen. Även Central Nacional de Trabajadores (CNT) är medlem i IFS.