Organisering på multinationella företag inom tryckeri och paketering i Latinamerika

Samarbetet har pågått sedan 2000 och UNI Graphical och GS tidigare projekt 40006 och 40036 har bl a bidragit till nya globala ramavtal, fackliga arbetsgrupper inom de multinationella företagen och nätverk kring arbetsmiljö, hälsa och säkerhet. Grupperna är bl a aktiva inom företag som Kimberly Clark, QuadGraphics, Tetrapak, Donnelly etc. För att konsolidera detta arbete slogs projekten ihop till ett, 2013. UNI har globala avtal med Quebecor, Elanders samt Kimberly Clark och det är av vikt att dessa nätverk stärks och att nya skapas i de länder där det inte finns. Dessutom expanderar företaget Amcor i regionen och behöver inkluderas i de pågående arbetsgrupperna. Målgruppen är fackligt förtroendevalda och fackliga ledare i de utvalda länderna, anställda inom de utvalda företagen, arbetare hos underleverantörer samt fackliga medlemmar – män och kvinnor.