Building strong journalists unions in Eastern Europe

Syftet med projektet är att bidra till att skapa en starkare journalistfack i de berörda länderna, främst genom att skapa rekryteringskampanjer, utbilda lokala aktivister i rekrytering, organisering och förhandling. Genom att få fler medlemmar och nå fler arbetstagare inom branschen vill projektet bidra till att journalister som är tryggare i sin roll och därmed kan bedriva seriösare och mer kritisk journalistik vilket i sin tur leder till öppnare och mer demokratiska samhällen.