Capacity Building for Women Trade Union Leadership

Sedan tidigt 1990-tal har PSI stött kvinnor inom fackföreningar i MENA-regionen för att öka jämställdheten inom organisationerna. Man har nått viktiga framgångar men än är det en lång väg kvar. De regionala kvinnokommittéerna som stöds genom projektet har identifierat följande områden som viktiga: utbilda kvinnor för ledarskap, kampanjer mot diskriminering och våld mot kvinnor, kampanjer för ökat fokus på för kvinnor viktiga frågor i kollektiva förhandlingar samt ett ökat regionalt utbyte mellan fackliga kvinnoorganisationer för att lära av varandra.