PANAF 2060

Programmets syfte är att introducera studiecirkelmetoden och att lägga grunden för en utbildning som kan nå många medlemmar och potentiella medlemmar till överkomlig kostnad. Programmets syfte är att introducera studiecirkelmetoden och att lägga grunden för en utbildning som kan nå många medlemmar och potentiella medlemmar till överkomlig kostnad. I många afrikanska länder är fackföreningsrörelsen splittrad. Ett viktigt syfte för programmet är därför att främja enighet genom att ställa krav på att de olika fackliga organisationerna samarbetar i utbildningsinsatserna. Minst 30 % kvinnor deltar i all verksamhet som genomförs. Målgrupper för programmet är fackliga ledare på olika nivåer, medlemmar och potentiella medlemmar samt, i viss mån, arbetsgivare, politiker och det civila samhället.