Att organisera och utveckla vitala samhällssektorer genom utbildning, SEKO i Afrika

Projektet syftar till att genom ökad demokrati och transparens inom administration och ledningen skapa dynamiska och fungerande fackliga strukturer inom framförallt post- och telekomsektorn i Afrika söder om Sahara. Vidare vill man skapa förutsättningar för nätverkssamarbete mellan förbunden i länderna. Fokus ligger på att utbilda utbildare som kan driva förbundens studieprogram, göra förbunden ekonomiskt oberoende samt utbildade kvinnor, unga arbetare samt andra fackligt aktiva till att delta i det fackliga arbetet.