Performance enhancing program on collective bargainaing

Journalisternas regionala projekt i latinamerika syftar till att samordna och professionalisera kollektivavtalsförhandlingarna i regionen. Fackligt aktiva journalister utgör ett dubbelt hot mot antidemokratiska regeringar; de är både människorättskämpar och organiserar sig fackligt för att försvara sina egna mänskliga rättigheter. Latinamerika är världens farligaste region att arbeta i som journalist. Den fria journalistiken i Latinamerika hotas på många andra mer subtila sätt än genom dödshot och mord på journalister. Det är till exempel vanligt att journalister tvingas försörja sig genom att sälja reklamplats i tidningen. Att fokusera på kollektivavtalsförhandlingar är därför mycket relevant.