Building trade union capacity in SEE and NIS

Projektet främjar subregionalt fackligt samarbete och åtgärder inom området för ekonomiska och rättsliga reformer.