Att bygga facklig styrka i multinationella finansbolag och banker i Latinamerika

Multinationella företag i bank- och finanssektorn tillämpar internationella arbetsrättsliga regler och avtal i varierande grad. Ofta är efterlevnaden av arbetsrättsliga krav bättre i länderna i Nord, medan den globala företagsledningen lever i ovisshet om hur efterlevnaden är i Syd. UNI arbetar för att arbetstagare inom servicesektorn ska ha lika goda arbetsvillkor i alla länder, och för att skapa förutsättningar för arbetstagarna att utkräva sina rättigheter på lika villkor. Projektet syftar till att med påverkan, förhandlingar och utbildning, förändra förutsättningarna för facken inom tre multinationella bank- och finansföretag (Santander, Itaú-Unibanco och HSBC) i sju latinamerikanska länder.