Public Services and Refugees (pilot)

Antalet människor som förflyttas över hela världen orsakat av konflikt, kränkningar och förföljelse är mer än 60 miljoner. Ur ett fackligt perspektiv är flyktingfrågan komplex. Särskilt i länder där det de inte finns någon arbetsrätt och där svaga fackförbund saknar kunskap om flyktingfrågan, väcker flyktingar (och migration) oro hur detta påverkar den lokala arbetsmarknaden. PSI vill därför utbilda fackliga ledare inom offentlig sektor som möter flyktingar i Turkiet, Algeriet och Tunisien hur man kan att arbeta med flyktingfrågor, motverka främlingsfientlighet och formulera en handlingsplan för fortsatt fackligt arbete och integration