Rwanda

Rwanda blev självständigt 1962. Inbördeskriget i mitten av 1990-talet resulterade i folkmord och en enorm flyktingström. Det tättbefolkade landet saknar naturtillgångar. Ekonomin som har återhämtat sig oväntat snabbt efter inbördeskriget är baserad på jordbruk. Situationen för facket har också normaliserats.

Historia

Rwanda är Afrikas tätast befolkade land med 12,7 milj. inv. på en yta ungefär lika stor som Värmland. Cirka 85% av landets befolkning är hutuer medan 14% utgörs av tutsier. Det finns även en liten rest av Rwandas ursprungsbefolkning, pygméfolket twa.

Personer från tutsiminoriteten har utgjort landets elit som styrt landet som ett kungadöme från 1500-talet. På 1950-talet bildade först hutuerna och senare tutsierna politiska partier.

Från 1920 blev Rwanda en del av NF-mandatet Ruanda-Urundi som administrerades av Belgien. Belgarna styrde Rwanda genom tutsierna medan hutuerna förtrycktes. 1959 utbröt ett uppror bland hutuerna mot diskrimineringen och många tusen tutsier dödades.

1995 mördades både Rwandas och Burundis president i ett flygplansattentat. Efter morden exploderade hela Rwanda. Hutumilisen startade en oförsonlig jakt på tutsier, som anklagades för attentatet. En oberoende kommission har kommit fram till att det var egna trupper som sköt ner planet. Grymheterna kostade över en miljon människor livet. Mer än tre miljoner invånare flydde till Zaire, Tanzania och Uganda.

Statsskick och politik

Enligt FN:s flyktingkommissariat återvände nära 1,3 miljoner hutuer till Rwanda 1996 och 1997. 2003 kunde såväl president- som parlamentsval hållas. Paul Kagame valdes till president och Rwandas patriotiska front, RPF (den tutsigerillarörelse som segrade i inbördeskriget) befäste sin maktställning i parlamentsvalen. I parlamentsvalen i september 2008 och 2013 segrade RPF i val som knappast kan beskrivas som demokratiska. Efter valet 2008 blev Rwanda det första land i världen med en majoritet kvinnliga parlamentsledamöter. I presidentvalet 2010 och 2017, som båda föregåtts av omfattande trakasserier mot oppositionen, fick Kagame 93 respektive 98% av rösterna. 2015 hade författningen ändrats så att det blev möjligt för Kagame att kandidera en tredje gång.

I World Economic Forums genderrapport kommer Rwanda på 6 plats (av 145) med enbart de nordiska länderna och Irland före sig. 

Ekonomi

Folkmordet 1994 gjorde också att ekonomin kollapsade. Landets ekonomi har dock återhämtat sig oväntat snabbt, inflationen är under kontroll och korruptionen låg efter afrikanska mått. Världsbanken och IMF har beviljat Rwanda avskrivning av delar av landets skulder. Jordbruket sysselsätter omkring 90 procent av befolkningen. Landet har få naturtillgångar och en mycket liten industrisektor. Turismen växer dock snabbt (bergsgorillor). 2009 beviljades Rwanda medlemskap i Samväldet, delvis som ett steg att fjärma sig från den gamla kolonialmakten Belgien. 2015 enas Rwanda och 25 andra afrikanska länder om ett frihandelsavtal.

Den fackliga situationen

De flesta nu har rätt att tillhöra en fackförening (statstjänstemän undantagna) men arbetsgivare avskedar ofta dem som försöker bilda fack. Det pågår dock en konstruktiv dialog mellan regeringen och facket. Staten bryter ofta mot de lagar som styr arbetsrätten och man har förlorat 75 % av de fall som gått till domstol. 2017 startades en utredning med målet att få slut på lagbrotten från arbetsgivarnas sida.

Facken i Burundi, Djibouti, Etiopien, Kenya, Rwanda, Tanzania och Uganda inlett ett samarbete för att bevaka de fackliga rättigheterna i den Östafrikanska gemensamma marknaden. Centralorganisationerna har t.ex. gemensamt krävt att den lagstadgade minimilönen som inte höjts sedan 1974 ska höjas rejält.

Barnarbete är vanligt.

Fackliga organisationer

Centrale Syndicale des Travailleurs du Rwanda, CESTRAR. Organisationen är med sina 72 000 medlemmar landets största centralorganisation och ansluten till Världsfacket, ITUC CESTRAR är mest verksam i Kigali.

Det finns ytterligare 3 centralorganisationer varav en, Congrès du Travail et de la Fraternité au Rwanda, COTRAF med 20 000 medlemmar är ansluten till ITUC.

Uppdaterad januari 2018
Kjell Kampe

För mer information, kontakta:
info@uniontounion.org