Rwanda

Rwanda blev självständigt 1962. Inbördeskriget i mitten av 1990-talet resulterade i folkmord och en enorm flyktingström. Det tättbefolkade landet saknar naturtillgångar. Ekonomin som har börjat återhämta sig efter inbördeskriget är baserad på jordbruk. Situationen för facket har också börjat normaliseras.

Bakgrund

Historia

Rwanda är Afrikas tätast befolkade land med 12,7 milj. inv. på en yta ungefär lika stor som Värmland. Cirka 85% av landets befolkning är hutuer medan 14% utgörs av tutsier. Det finns även en liten rest av Rwandas ursprungsbefolkning, pygméfolket twa.

Personer från tutsiminoriteten har utgjort landets elit som styrt landet som ett kungadöme från 1500-talet. På 1950-talet bildade först hutuerna och senare tutsierna politiska partier.

Från 1920 blev Rwanda en del av NF-mandatet Ruanda-Urundi som administrerades av Belgien. Belgarna styrde Rwanda genom tutsierna medan hutuerna förtrycktes. 1959 utbröt ett uppror bland hutuerna mot diskrimineringen och många tusen tutsier dödades.

1995 mördades både Rwandas och Burundis president i ett flygplansattentat. Efter morden exploderade hela Rwanda. Hutumilisen startade en oförsonlig jakt på tutsier, som anklagades för attentatet. En oberoende kommission har kommit fram till att det var egna trupper som sköt ner planet. Grymheterna kostade över en miljon människor livet. Mer än tre miljoner invånare flydde till Zaire, Tanzania och Uganda.

Statsskick och politik

Enligt FN:s flyktingkommissariat återvände nära 1,3 miljoner hutus till Rwanda 1996 och 1997. 2003 kunde såväl president- som parlamentsval hållas. Paul Kagame valdes till president och Rwandas patriotiska front, RPF (den tutsigerillarörelse som segrade i inbördeskriget) befäste sin maktställning i parlamentsvalen. I parlamentsvalen i september 2008 och 2013 segrade RPF i val som knappast kan beskrivas som demokratiska. Efter valet 2008 blev Rwanda det första land i världen med en majoritet kvinnliga parlamentsledamöter. I presidentvalet 2010 fick som föregåtts av omfattande trakasserier mot oppositionen fick president Kagame drygt 90 % av rösterna. I december 2015 ändrades författningen så att han kan kandidera en tredje gång.

I World Economic Forums genderrapport kommer Rwanda på 6 plats (av 145) med enbart de nordiska länderna och Irland före sig.

Ekonomi

Folkmordet 1994 gjorde också att ekonomin kollapsade. Landets ekonomi har dock återhämtat sig oväntat snabbt, inflationen är under kontroll. Världsbanken och IMF har beviljat Rwanda avskrivning av delar av landets skulder. Jordbruket sysselsätter omkring 90 procent av befolkningen. Landet har få naturtillgångar och en mycket liten industrisektor. Turismen växer dock snabbt (bergsgorillor). 2009 beviljades Rwanda medlemskap i Samväldet, delvis som ett steg att fjärma sig från den gamla kolonialmakten Belgien. 2015 enas Rwanda och 25 andra afrikanska länder om ett frihandelsavtal.

Den fackliga situationen

De flesta nu har rätt att tillhöra en fackförening (statstjänstemän undantagna) men arbetsgivare avskedar ofta dem som försöker bilda fack. Det pågår dock en konstruktiv dialog mellan regeringen och facket.

Facken i Burundi, Djibouti, Etiopien, Kenya, Rwanda, Tanzania och Uganda inlett ett samarbete för att bevaka de fackliga rättigheterna i den Östafrikanska gemensamma marknaden. Centralorganisationerna har t.ex. gemensamt krävt att den lagstadgade minimilönen som inte höts sedan 1974 ska höjas rejält. Internationella Transportfederationen, ITF har 2105 startat en kampanj tillsammans med facken i länderna för att förbättra transportarbetarnas villkor.

Fackliga organisationer

Centrale Syndicale des Travailleurs du Rwanda, CESTRAR. Organisationen är med sina 72 000 medlemmar landets största centralorganisation och ansluten till Internationella Fackliga Samorganisationen, IFS. CESTRAR är mest verksam i Kigali.

Det finns ytterligare 3 centralorganisationer varav en, Congrès du Travail et de la Fraternité au Rwanda, COTRAF med 20 000 medlemmar är ansluten till IFS.

Världsfackets rättighetsindex
1
2
3
4
5
5+
2 - Trade rights index 2 short
Läs mer
2 - Världsfacket ITUC:s Global Rights Index rankar världens sämsta länder att arbeta i. Indexet omfattar 142 länder som rankas på en skala mellan 1 och 5. Betyg 1 är bäst och 5 är sämst. Rankingen baseras på graden av respekt för de mänskliga rättigheterna i arbetslivet. 2 betyder att det sker upprepade kränkningar.