Saudiarabien

Statsskick och politik

Saudiarabiens formella namn är Kungadömet Saudiarabien. Landet är en enväldig monarki med en sunnimuslimsk konstitution. Kungen ärver makten och är statschef, regeringschef och befälhavare för armén. Islam är statsreligion, det är förbjudet för saudier att utöva andra religioner. Kungahuset och de flesta medborgarna bekänner sig till en särskild uttolkning av sunnitisk islam, den så kallade wahhabismen som tolkar religionen strikt och fundamentalistiskt.

Kvinnor har en svag ställning i landet. Det är förbjudet för kvinnor att köra bil och resa på egen hand. Offentliga byggnader, restauranger, banker och universitet är också strikt uppdelade med särskilda ingångar och avdelningar för män respektive kvinnor.

Ekonomi

Saudiarabiens rikedomar har skapats genom oljan. I landet finns omkring 25 procent av världens oljetillgångar. Landets viktigaste exportprodukt är också olja. Klimatet och öknarna gör att jordbruket har begränsade förutsättningar. Men genom stora bevattningsprojekt försöker landet bli självförsörjande på livsmedel. I landet finns också stora jordbruk med nötboskap.

Den fackliga situationen

I Saudiarabien är alla fackföreningar förbjudna. Enligt en rapport från Internationella Fackliga Samorganisationen (IFS) existerar det inte heller några fackföreningar i landet. Däremot kan anställda tillhöra så kallade ”workers committees”, ett slags arbetsplatsbaserade kommittéer som kontrolleras av arbetsgivarna och staten.

I Saudiarabien lever över 8 miljoner migrantarbetare från framför allt Filippinerna, Indonesien, Nepal och Bangladesh. Många av migrantarbetarna exploateras och utsätts för våld och förnedrande behandling. Det är också vanligt att migrantarbetarna inte får ut den betalning som de har blivit utlovade. Men migrantarbetarna är i princip rättslösa och det är mycket svårt för en migrantarbetare att få rätt mot en arbetsgivare.

Uppdaterat, Mats Wingborg, 2016