Seychellerna

Ögruppen som ligger nordost om Madagaskar var obebodd till slutet av 1700-talet. På många små öar över ett stort område bor endast 92 000 människor. Seychellerna som blev självständigt från Storbritannien 1976 har länge haft en för arfrikanska förhållanden mycket hög levnadsstandrad. Ekonomin är  dock ensidigt inriktad på turism. Det finns två fackliga centralorganisationer i landet.

Fakta

Statsskick
Republik
Yta
454 km2
Huvudstad
Victoria, 26 000 invånare
Religion
majoriteten kristen (katoliker)
Invånare
92 000
BNP/Invånare
24 780 US$
Språk
seselwa (kreol) franska, engelska
UNDP/HDI
Rangordning: 63 (2016) Värde: 0,782
Ratificerade kärnkonventioner:
29, 87, 98, 100, 105, 111, 138, 182

Den fackliga situationen: 

2006 antog parlamentet en arbetsmarknadslag med förbättrade bestämmelser om anställningsvillkor. 2016 diskuterades införandet av en 13de månadslön inom den privata sektorn.

Fackliga organisationer: 

All facklig verksamhet samordnades 1978 i National Workers´ Union of Seychelles, NWUS som senare bytt namn till  Seychelles Federation of Workers Union SFWU,  vars verksamhet enligt stadgarna ska ske under överinseende av regeringspartiet som också ska godkänna alla avtal. SFWU har cirka 25 000 medlemmar och anser att man ”representerar alla arbetare oavsett färg, religion eller politisk åsikt”. NWUS är anslutet till Världsfacket, ITUC

Historia: 

Franska nybyggare med afrikanska slavar var de som först bosatte sig på ögruppen. 1814 till 1976 var Seychellerna en brittisk koloni. I många år efter självständigheten rådde i praktiken enpartisystem på Seychellerna. Först 1991 legaliserades politiska partier.

Statsskick och politik: 

The People’s party (Parti Lepep), närmast ett socialdemokratiskt parti, och dess presidentkandidat segrade i all val fram till 2011. Att oppositionen haft svårt att få starkt stöd ansåes ha berott på att regeringspartiet klarat av den svåra ekonomiska krisen på ett bra sätt. I valet 2016 då oppositionspartierna gått samman i en valallians lyckades man för första gången vinna en knapp seger. Valdeltagandet var 86 %.

I presidentvalet i maj 2015 omvaldes James Michel (Parti Lepep) för andra gången men avgick i september 2016 och ersattes av vicepresident Danny Faure. Oppositionens krav på att det skulle ske ett nyval beaktades inte.

Ekonomi: 

Landets förhållandevis goda ekonomi kan helt härledas till turismen, vilket dock gjort landet sårbart för yttre händelser; Seychellerna drabbades hårt av tsunamin i december 2004 och med efterföljande skyfall beräknas skadorna ha uppgått till ca 30 miljoner dollar som motsvarar 14 % av landets budget. De senaste åren har dock turismen åter ökat.

Regeringen försöker uppmuntra andra näringar, bl.a. fisket. Tonfisk är en exportvara som dock hotas av ett alltför omfattande fiske och närvaron av somaliska pirater. 2014 tecknades ett avtal med EU om hur vattnen kring ögruppen får utnyttjas. Jordbruket är dåligt utvecklat och landet är beroende av import av livsmedel. Seychellerna har en stor utlandsskuld och exporten är bara hälften så stor som importen.

Seychellerna har blivit ett finansiellt centrum med många internationella bolag som lockats till önationen med skattefrihet och banksekretess. 2018 ska dock en skatt för alla som har egendomar på Seychellerna införas.

Tidigare hade landet ett nära ekonomiskt samarbete med framför allt Tanzania, men under senare år har de ekonomiska kontakterna istället vänts mot öster och Indien, Singapore och rika arabstater som Dubai har blivit viktiga handelspartners.

Seychellerna har tagit flera initiativ i miljöfrågor med andra östater som hotas av högre vattennivåer i oceanerna.

Senast uppdaterad: 

Uppdaterad januari 2018
Kjell Kampe

För mer information, kontakta:
info@uniontounion.org